Hovedseksjon

Programfag

Det tas forbehold om at enkelte av fagene ikke kommer med i Ulsrud sitt endelige fagtilbud fra høsten 2021. Det er blant annet avhengig av hvor mange elever som velger fagene. Det er også mulig at det vil bli noen endringer i faget i forbindelse med fagfornyelsen.

Viktige retningslinjer for valg av programfag:

  • I Vg2 må du i tillegg til minimum 3 uketimer matematikk, velge 15t programfag (3 fag)
  • I Vg3 må du velge minimum 15 t programfag (3 fag)
  • Du må følge minimum 2 programfag fra samme programområde over 2 år (10 t + 10 t = 20 timer)
  • Du kan velge inntil 2 programfag fra annet programområde eller annet studieforberedende utdanningsprogram (5 t + 5 t = 10 timer)
  • Hvis du ikke hadde 2. fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk) på ungdomsskolen, må ett programfag i Vg3 erstattes av 2. fremmedspråk I+II
  • Hvis du har morsmål nivå III kan ta et programfag mindre i Vg3 (med mindre du gjorde det i Vg2)
  • Nytt i forbindelse med fagfornyelsen er at Matematikk for samfunnsfag (S-matte) og Matematikk for realfag (R-matte) også gir fordypning på SSØ (Språk, samfunnsfag og økonomi). Det vil si om du er SSØ-elev og tar S1 eller R1 skoleåret 2021-22 og fortsetter med henholdsvis S2 eller R2 skoleåret 2022-23 får du fordypning i matematikk.

 

 

Eksempel 1: Programområdet for realfag

Vg2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1, Geofag 1

Vg3: Matematikk R2, Fysikk 2, Friluftsliv 1

 

Eksempel 2: Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2: Matematikk 2P, Økonomistyring, Samfunnsøkonomi, Internasjonal engelsk

Vg3: Økonomi og ledelse, Samfunnsøkonomi 2, Samfunnsgeografi