Hovedseksjon

Toppidrett

 

Vg2 eller Vg3

Fag

Toppidrett 1

Omfang

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig-praktisk

Karakter

Standpunktkarakter

 

Opplæringen skal gi deg utfordringer, spenning, glede og mestring. Toppidrett er tilpasset utøvere som bevisst sikter mot toppnivå.

På Ulsrud har vi toppidrettsgrupper i fotball og eventuelt håndball. Hvert skoleår gjøres det en vurdering om vi kan tilby egne toppidrettsgrupper når det er nok antall elever som ønsker en type toppidrett. Det må være tilstrekkelig antall elever for at gruppene skal opprettes og det skal settes inn lærerressurs på disse. Elever som ønsker toppidrett der det kun er 1-3 elever med samme idrett, vil falle inn under en toppidrettsgruppe som har flere utøvere fra for eksempel individuelle idretter. Disse elevene trener primært på skolen, men de kan også trene i sin egen klubb med oppfølging fra en lærer fra skolen.