Elever med fortrinnsrett

Elever som leser

Kurs 1 med kode: STUSP1HT – 1: Programområdet er Vg1 Studiespesialisering

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 1 gruppe med inntil 10 elever

Tilbudet tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet Studiespesialisering med blant annet fagene norsk, matematikk, digitale ferdigheter, engelsk og samfunnsfag. Læreplanene som brukes er læreplanene fra yrkesfaglig utdanning. Skolen legger stor vekt på å styrke elevenes grunnleggende kompetanse. Tilbudet har også fokus på arbeidslivstrening. Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i noen/alle fag. Alle elevene har en individuell opplæringsplan evt. individuell timeplan.

 

Kurs 2 med kode: HSHSF1HT – 1: Programområdet er Vg1 Helse og oppvekstfag

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 1 gruppe med inntil 13 elever

Programområdet Vg1 Helse og oppvekstfag har programfagene helsefag, yrkesutøving, kommunikasjon og samhandling og prosjekt til fordypning. I tillegg vektlegges fagene norsk, matematikk, digitale ferdigheter og samfunnsfag. I faget prosjekt til fordypning vil mange av elevene få praksis og arbeidslivserfaring. Skolen legger stor vekt på å styrke elevenes grunnleggende kompetanse. Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i noen/alle fag. Alle elevene har individuell opplæringsplan evt. individuell timeplan.

 

Kurs 3 med kode IDRETT1HT – 1: Programområdet er Vg1 Idrettsfag

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 1 gruppe med inntil 10 elever

Programområdet Vg1 Idrettsfag har programfagene aktivitetslære, treningslære og bredde/topp idrett.
I bedd/topp idrett deltar elevene sammen med ordinære idretts klasser. De deltar også på turer og ulike aktiviteter. I fellesfagene vektlegges norsk, matematikk, digitale ferdigheter, samfunnsfag og engelsk. Læreplanene som brukes er læreplanene fra yrkesfaglig utdanning. Skolen legger stor vekt på å styrke elevenes grunnleggende kompetanse. Tilbudet har også fokus på arbeidslivstrening. Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i noen/alle fag. Alle elevene har en individuell opplæringsplan evt. individuell timeplan.

Fakta om tilbudet

Utdanningsprogam

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg1 Idrettsfag

 

Tilrettelagt opplæring i små grupper

Drawing of a city