Hovedseksjon

Elever med fortrinnsrett

Elever som leser

På Ulsrud har vi små grupper i tre ulike programområder:

  • Vg1 studiespesialisering
  • Vg1 idrettsfag
  • Vg1 helse- og oppvekstfag

Alle elevene har individuell opplæringsplan. Vi følger normalt ikke ordinære læreplaner.

Avdelingen har 38 elevplasser som er fordelt på 4 klasser. Hver klasse har en kontaktlærer. Det er for øvrig knyttet faglærere eller spesialpedagoger til de ulike fag. På avdelingen arbeider det to barne- og ungdomsarbeidere samt to lærlinger. Disse bistår lærerne i undervisningsøktene og er sammen med elever som ønsker, det i friminuttene. Undervisningen foregår i hovedsak på skolen, men elevene drar også på ekskursjoner og turer knyttet til ulike fag.

Fellesfag:
Alle elever har følgende fag: Norsk, naturfag/matematikk, samfunnsfag, matlaging/ernæring og estetiske fag der elevene lager ulike produkter for salg. Vi forsøker å ha en mest mulig praktisk tilnærming til fagene. Avdelingen holder på å anlegge en skolehage og har startet opp med bikubedrift med honningproduksjon. 

Programområder:


Studiespesialisering:
1 gruppe med inntil 11 elever.
I tillegg til fellesfagene som nevnt over, har elevene fagene; engelsk, mediefag, historie, religion/kultur, samt fag knyttet til utforskerglede, praktisk – teoretiske forsøk og refleksjon/kritisk tenkning.


Idrettsfag:

1 gruppe med inntil 10 elever.
Klassen har fag knyttet til friluftsliv, breddeidrett og noe idrettsteori. Elevene deltar også på turer og ulike aktiviteter. Skolens beliggenhet på Bøler med nærhet til Østmarka og Haraløkka idrettsanlegg, gjør at Ulsrud egner seg godt for elever som tar idrettsfag.


Helse- og oppvekstfag:

2 grupper med inntil 10 elever i hver gruppe.
Helse- og oppvekstfag har programfagene kommunikasjon og samhandling, yrkesutøving og helsefremmende arbeid. En dag i uka har elevene praksis i barnehage eller dagsenter for eldre.

Hvordan søke tilbudet

Du søker tilbudet i VIGO, og må i tillegg fylle ut vedleggssøknad for fortrinnsrett

Ny elev på Ulsrud?

Dette må du lese før skolestart:

Behov for særskilt norskopplæring?

Fakta om tilbudet

Utdanningsprogam

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg1 Idrettsfag

 

Tilrettelagt opplæring i små grupper

Kontaktpersoner