Elever med fortrinnsrett

Elever som leser

På Ulsrud har vi små grupper i tre ulike programområder:

  • Vg1 studiespesialisering
  • Vg1 idrettsfag
  • Vg1 helse- og oppvekstfag

Alle elevene har en individuell opplæringsplan og eventuelt individuell timeplan.

Avdelingen består av ca 30 elever. Det er fagarbeidere knyttet til gruppene på fortrinnsrett. Fagarbeiderne er også sammen med elevene i friminutt og har åpent klasserom i lunsjpausen. Undervisningen foregår i hovedsak på skolen, men eleven kan også dra på ekskursjoner og turer knyttet til ulike fag.

Skoledagen starter noen dager kl. 08.10 og kan vare til kl.16.00

Programområde studiespesialisering

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 1 gruppe med inntil 11 elever.

30 skoletimer per uke.

Tilbudet tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet studiespesialisering med blant annet fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og historie og geografi. Elevene har også faget entreprenørskap hvor de lager sin egen elevbedrift. I faget praksistrening vil mange av elevene få praksis- og arbeidslivserfaring. I faget hverdagsliv tas det utgangspunkt i ferdigheter og kunnskaper for å selvstendiggjøre elvene, for eksempel hygiene, rengjøring og sosiale medier.

Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i alle eller fag. Alle elevene har en individuell opplæringsplan og eventuelt individuell timeplan.

Programområde idrettsfag

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 1 gruppe med inntil 9 elever.

30 skoletimer per uke. 

Programområdet Vg1 idrettsfag på fortrinnsrett har programfagene aktivitetslære, treningslære, treningsledelse og bredde- eller toppidrett. I bedde- og toppidrett deltar elevene i mange tilfeller sammen med ordinære idrett-klasser. De deltar også på turer og ulike aktiviteter. Skolens beliggenhet på Bøler med nærhet til Østmarka og Haraløkka gjør at Ulsrud egner seg godt for elever som tar idrettsfag.

Fellesfagene norsk og samfunnsfag har elevene hvert skoleår. Matematikk har elevene de to første årene, mens naturfag har de trede og eventuelt fjerde år. Faget historie og geografi har elevene også det tredje og fjerde skoleåret. I faget praksistrening vil mange av elevene få praksis- og arbeidslivtrening. Elevene har også faget entreprenørskap hvor de lager sin egen elevbedrift.

Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i alle eller noen fag. Alle elevene har en individuell opplæringsplan og eventuelt individuell timeplan.

Programområde helse- og oppvekstfag

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe – 2 grupper med inntil 9 elever i hver gruppe.

30 skoletimer per uke.

Programområdet Vg1 helse og oppvekstfag har programfagene yrkesutøving, helsefremmende arbeid og kommunikasjon og samhandling. Fellesfagene norsk og samfunnsfag har elevene hvert skoleår. Matematikk har elevene de to første årene, mens naturfag har de trede og eventuelt fjerde år. Faget historie og geografi har elevene også det tredje og fjerde skoleåret. I faget praksistrening vil mange av elevene få praksis- og arbeidslivtrening. Elevene har også faget entreprenørskap hvor de lager sin egen elevbedrift.

Opplæringen kan ha avvik fra læreplanen i alle eller noen fag. Alle elevene har individuell opplæringsplan og eventuelt individuell timeplan.

Hvordan søke tilbudet

Du søker tilbudet i VIGO og må i tillegg fylle ut vedleggssøknad for fortrinnsrett

Fakta om tilbudet

Utdanningsprogam

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg1 Idrettsfag

 

Tilrettelagt opplæring i små grupper

Kontaktpersoner