Elevrådet

Fast møtestruktur, systematisk jobbing og oppfølging av vedtak er noen virkemidler for å nå målene.

Et av elevrådets prosjekter er UlsrudProsjektet (UP). Dette går ut på at elevene setter av en dag i skoleåret hvor de jobber og all inntekt går til et valgt veldedig formål.

Elevrådet er også delaktig i forskjellige arrangementer gjennom skoleåret. Fadderaktiviteter ved skolestart, nissefest til jul og vårfest er noen av arrangementene.

Skoleåret 2018-2019 er Aubry Klaus Nyiligira i 3IDB elevrådsleder og Stian Mogeland i 3BUSK nestleder.

Miljøarbeider Lina Gabler er kontaktperson for elevrådet.

 

Stemning på vårfest

Skolestart med faddere