Elevrådet

Fast møtestruktur, systematisk jobbing og oppfølging av vedtak er noen virkemidler for å nå målene.

Et av elevrådets prosjekter er UlsrudProsjektet (UP). Dette går ut på at elevene setter av en dag i skoleåret hvor de jobber og all inntekt går til et valgt veledig formål.

Elevrådet er også delaktig i forskjellige arrangementer gjennom skoleåret. Fadderktiviteter ved skolestart, nissefest til jul og vårfest er noen av arrangementene.