Elevrådet

Fast møtestruktur, systematisk jobbing og oppfølging av vedtak er noen virkemidler for å nå målene.

Et av elevrådets prosjekter er UlsrudProsjektet (UP). Dette går ut på at elevene setter av en dag i skoleåret hvor de jobber og all inntekt går til et valgt veldedig formål.

Elevrådet er også delaktig i forskjellige arrangementer gjennom skoleåret. Fadderaktiviteter ved skolestart, nissefest til jul og vårfest er noen av arrangementene.

Leder av elevrådet for skoleåret 2020-2021 er Hiyab Fshaye i 1HOSK og nestleder er Hassan Jassim Al Aboudi i 3STA.

 

Elevrådet på seminar