Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Grafisk brukergrensesnitt

På Ulsrud kan du velge mellom følgende programområder:
Realfag
Språk, samfunnsfag og økonomi

Første året kan du velge å starte med bare fellesfag.

Andre året velger du fordypning innenfor ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Sjekk mer på VILBLI.NO

Fakta om studiespesialisering

Ulsrud tilbyr fordypning i:

Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som for eksempel:

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller prest