Hovedseksjon

Programområde idrettsfag

Padling på Nøklevann

Aktivitetslære

Aktivitetslære er et obligatorisk aktivitetsfag med 2 økter i uka over 3 år. Kjerneelementene i faget er idrett, lek og aktivitet, basistrening og friluftsliv.

 • Innen idrett handler det om å prøve seg i et variert utvalg av idretter med fokuset på praktisk utførelse, allsidighet, samhandling og målrettet trening.
 • Innenfor lek og aktivitet vil undervisning bære preg av allsidige, varierte og kreative opplegg hvor glede av å være i bevegelse samt mestring står sentralt.
 • Hensikten med basistrening er å gjøre elevene i stand til å ivareta egen helse og bidra til å utvikle ferdigheter.

 • Friluftsliv: Hvert år drar vi på friluftslivturer, hvor vi forsøker å oppsøke ulike typer naturmiljø. Varigheten på turene varierer fra 1–4 dager:
  • Tredagers kanotur i Velmunden
  • Dagsturer i Østmarka høst/vinter/vår
  • Klatretur med ulike spenningsaktiviteter
  • Fjelltur i Romsdalen
  • Ukestur til Hafjell med alpint, langrenn og skileik

Treningslære

Praktisk - teoretisk fag som går over alle tre årene på idrettsfag. Faget er svært nyttig for å oppnå en god forståelse for hva som kreves for å utvikle deg som idrettsutøver.

Treningslære knyttes tett opp mot aktivitetslære, hvor teorien en lærer om i treningslære vil prøves ut i praksis gjennom faget aktivitetslære.

I 2. og 3. klasse vil du to programfag i idrett:


Treningsledelse 

 • Du får erfaring i å planlegge og gjennomføre arrangement
 • Ledelsesutvikling inngår også som en del av læreplanen

Idrett og samfunn

 • Et diskusjonsfag med vekt på fair play, doping, media olympiske leker osv
 • Et fag som gir muligheter til ekskursjoner til olympiatoppen, idrettskrester, klubber og idrettsseminarer

Toppidrett og Breddeidrett kan du lese mer om på egne sider.

Elever på tur i Romsdalen

Friluftslivstur

 

Elever ved bål
Padling på Nøklevann
Elever lager mat ved sjøen
Elever ved sjøen
Elever på skøyter
Fotball med fot