Hovedseksjon

Programområde idrettsfag

Padling på Nøklevann

Aktivitetslære

Aktivitetslære er et obligatorisk aktivitetsfag med 2 økter i uka over 3 år. Kjerneelementene i faget er idrett, lek og aktivitet, basistrening og friluftsliv.

 • Innen idrett handler det om å prøve seg i et variert utvalg av idretter med fokuset på praktisk utførelse, allsidighet, samhandling og målrettet trening.
 • Innenfor lek og aktivitet vil undervisning bære preg av allsidige, varierte og kreative opplegg hvor glede av å være i bevegelse samt mestring står sentralt.
 • Hensikten med basistrening er å gjøre elevene i stand til å ivareta egen helse og bidra til å utvikle ferdigheter.

 • Friluftsliv: Hvert år drar vi på friluftslivturer, hvor vi forsøker å oppsøke ulike typer naturmiljø. Varigheten på turene varierer fra 1–4 dager:
  • Tredagers kanotur i Velmunden
  • Dagsturer i Østmarka høst/vinter/vår
  • Klatretur med ulike spenningsaktiviteter
  • Fjelltur i Romsdalen
  • Ukestur til Hafjell med alpint, langrenn og skileik

Treningslære

Praktisk - teoretisk fag som går over alle tre årene på idrettsfag. Faget er svært nyttig for å oppnå en god forståelse for hva som kreves for å utvikle deg som idrettsutøver.

Treningslære knyttes tett opp mot aktivitetslære, hvor teorien en lærer om i treningslære vil prøves ut i praksis gjennom faget aktivitetslære.

I 2. og 3. klasse vil du to programfag i idrett:


Treningsledelse 

 • Du får erfaring i å planlegge og gjennomføre arrangement
 • Ledelsesutvikling inngår også som en del av læreplanen

Idrett og samfunn

 • Et diskusjonsfag med vekt på fair play, doping, media olympiske leker osv
 • Et fag som gir muligheter til ekskursjoner til olympiatoppen, idrettskrester, klubber og idrettsseminarer

Toppidrett og Breddeidrett kan du lese mer om på egne sider.

Elever på tur i Romsdalen
Elever på ski

Friluftslivstur

 

Elever ved bål
Elever på ski
Elever på kanotur
Padling på Nøklevann
Elever lager mat ved sjøen
Elever ved sjøen
Elever på skøyter
Fotball med fot