Hovedseksjon

Elevhåndboka

Ung gutt med skateboard.

Det er mye informasjon på denne siden. Du hopper lett til det aktuelle temaet ved å trykke på lenken i innholdslisten. Du kan også søke på innhold ved å bruke tastatursnarveien ctrl+F.

Innhold: 

 1. Velkommen til Ulsrud videregående skole
 2. Skolestart 
  1. Utlån av læremiddel 
  2. Skole-PC
  3. Bokskap 
  4. Timeplan 
  5. Skolebevis 
  6. Lånekassen 
  7. Innskolering 
 3. Om skolen
  1. Skolens historie 
  2. Kontaktlæreren 
  3. Skole-hjem-samarbeid 
  4. Skolehelsetjensten 
  5. IT-avdelingen 
 4. Skolens ansatte
  1. Skolens ledelse 
  2. Administrativt støttepersonell
  3. Pedagogisk personale 
  4. Elevtjenesten
 5. Tilbud på skolen
  1. Chillern 
  2. Biblioteket 
  3. Frokost 
  4. Aktivitetsrommet
  5. Dansesal 
  6. Kantina 
  7. Styrkerommet 
  8. Matte og Mat (leksehjelp) 
  9. Økoparken 
 6. Elevens skolemiljø
  1. Elevens skolemiljø (Kapittel 9A)
  2. Elevens læringsmiljø 
  3. Rutine ved klage fra elev på opplæring 
 7. Elevmedvirkning
  1. Elevrådet 
  2. Skolemiljøutvalget 
  3. Arbeidsmiljøutvalget 
  4. Elevundersøkelsen 
  5. Undervisningsevaluering
 8. Fravær og orden
  1. Fravær og varsling 
  2. Fraværsgrense 10% 
  3. Dokumentasjon av fravær 
  4. Fravær som kan strykes fra vitnemålet
  5. Ordensreglement
  6. Karakter i orden og adferd 
  7. Reaksjoner ved brudd på ordensreglement
 9. Vurdering
 10. Klage
  1. På standpunktkarakter 
  2. På muntlig og praktisk eksamen 
  3. På skriftlig eksamen 
  4. På karakter i orden og adferd 
 11. Eksamen
  1. Eksamenstrekk 
  2. Ny, utsatt og særskilt eksamen 
  3. Særskilt tilrettelagt eksamen 
 12. Skoleåret (skoleruta)
 13. Kontaktinformasjon

 

1. Velkommen til Ulsrud videregående skole

Totalt har vi skoleåret 23-24 cirka 500 elever og 85 ansatte. Skolen satser på kvalitetsutvikling ved bruk av IKT i opplæringen og bruker læringsplattformen i alle fag. Skolen er basert på teamorganisering og fleksible læringsarenaer der samarbeid og evnen til å se på muligheter er nøkkelord.

 

2. Skolestart

2.1 Utlån av læremiddel 

2.2 Skole-PC

Elever på Ulsrud vgs leier skole-PC. Du betaler kr 1196 pr år. Dette tilsvarer utstyrsstipend fra Lånekassen. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på. Før du får utlevert skole-PC må du (eller foresatte for elever under 18 år) skrive under en låneavtale.

For mer informasjon – se felles regler for bruk av IKT i Osloskolen HER

2.3 Bokskap 

Elever kan kjøpe hengelås til bokskap for 150,- per lås. Lås kjøpes på kontoret på Ulsrud og må betales med kort eller Vipps. Eleven får utlevert nøkkel til bokskap ved betaling av lås. 

Dersom eleven mister begge nøkler kjøpes en ny lås for kr. 150,- på skolens kontor. Låser som ikke er delt ut av Ulsrud vgs vil bli fjernet. Eleven kan lage ekstra nøkler om ønskelig. Elever som ønsker det har anledning til å dele skap. 
Kjøpt Ulsrud-lås kan beholdes og brukes på nytt neste skoleår. 

2.4 Timeplan

Timeplanen din finner du i VISMA in School

2.5 Skolebevis

Skolen bruker It's Me ID – Digitalt ID-kort.

 • LAST NED APPEN
  • Android telefoner
   • Gå i Play Butikk på telefonen. Søk på ITs Me ID og laste ned appen.
  • Iphone telefoner
   • Åpne Apple store, søk etter ITs Me id og laste ned appe
 • ÅPNE APPEN, GÅ I MENYEN og LEGG TIL KORT
  • Velg tilhørighet: Oslo kommune
  • Brukernavn: feide brukeren
  • Passord: Personlig passord
  • Dersom digitalt ID-kort ikke åpner seg, kontakt skolens kontor.
 • BILDE
  • Bilde i selfieløsningen er ikke tilgengelig til elever. Skolen bruker iPad til fotografering av elever.
  • Bildet blir automatisk overført til Its Me Id appen og du får et gyldig skolebevis. Bildene også importeres inn i administrasjonssystemet til skolen.  
  • Dersom digitalt ID-kort ikke åpner seg, kontakt skolens kontor. 

Elever uten smarttelefon har ikke mulighet til å få digitalt ID-kort. De må henvende seg til skolens kontor for å få utstedt fysisk ID-kort. 

2.6 Lånekassen

Elever kan søke stipend fra Lånekassen HER
Alle elever har rett til utstyrsstipend, men må selv søke for å få pengene. Støtte for øvrig er behovsprøvd. 


MIN-ID må brukes for å søke stipend. Vi anbefaler å opprette en digital postkasse for å søke på stipend. Da går saksbehandlingen raskere. 
Siri Grimelund Zetterberg er skolens økonomikonsulent. Hun har også ansvar for veiledning av elever i forhold til søknader til Lånekassen.

Hun har kontor i 1. etasje i B-blokken. 

15. november  er søknadsfrist for utdanningsstøtte høstsemesteret  
15. mars er søknadsfrist for utdanningsstøtte vårsemesteret 

2.7 Innskolering

De første skoleukene er viktige! Enten du er ny eller “gammel” elev hos oss er vi opptatt av at du skal komme godt i gang med det nye skoleåret, både sosialt og faglig. I de første fire ukene av året møter du derfor en litt annen timeplan enn resten av året.

Innholdet i innskoleringsukene varierer litt ut i fra hvilken linje og hvilket år du går, men det viktigste med disse ukene er at du blir trygg på medelevene og lærerne dine. Du vil møte kontaktlæreren din ofte, og det vil bli ulike sosiale aktiviteter med klassen.

I denne perioden er det viktig at du forstår hva elevrollen på videregående skole innebærer. Du har mange rettigheter og plikter, og i innskoleringsukene skal du bli godt kjent med dem. Det vil gjøre deg bedre i stand med å lykkes med resten av skoleåret.

NB! Siden timeplanen er litt annerledes fra resten av skoleåret, er det viktig at du sjekker VIS-timeplanen nøye i denne perioden. 

 

3. Om skolen

3.1 Skolens historie 

Skolen ble opprettet i 1964 som Bøler realskole med tilbud også som framhaldsskole. Skolen hadde opprinnelig 14 realskoleklasser, med elever fra mange steder i byen. På det meste hadde skolen 1100 elever. I 1973 fikk skolen to gymnasklasser, og i løpet av skoleåret 1976/77 fikk skolen sitt nåværende navn. Ulsrud videregående fikk senere klasser i handel- og kontorfag.

Ulsrud har tradisjonelt stått sterkt innenfor økonomiske fag, og har sammen med Oslo Handelsgymnasium vært eneste skole i Oslo med økonomisk retning. Ulsrud har også vært eneste skole i Oslo som har tilbudt reklame og etablererkunnskap som studieretningsfag.

Skolen har lang tradisjon med utveksling av elever på VG2  til England. Vi har et godt tilbud i Cambridge. Før dette hadde vi avtale med The Bournemouth and Poole College of Further Education i Bournemouth.

3.2 Kontaktlæreren

Kontaktlæreren er elevens nærmeste kontaktperson på skolen. Kontaktlæreren er tett på eleven i det daglige og følger opp elevens læring og utvikling – den faglige utviklingen og sosialt. Kontaktlæreren skal også ha tett dialog med hjemmet. 

3.3 Skole-hjem-samarbeid 

Vi ser på et tett samarbeid med foresatte som en nøkkelfaktor for at elevene våre skal lykkes med skolegangen sin. Derfor jobber vi systematisk og målrettet med dette.

Som foresatt vil du ha faste møtepunkter med oss i løpet av året.  
Ved skolestart vil foresatte og elev bli kalt inn til velkomstsamtale. Dette er en samtale med kontaktlærer der dere får snakket om forventinger til skoleåret. Videre ut over skoleåret vil dere bli kalt inn til midtveissamtaler i 1.termin og 2.termin. Her har vi fokus på elevens faglige og sosiale utvikling på skolen.  
Dette gjelder i all hovedsak for elever under 18 år.  

3.4 Skolehelsetjenesten 

Helsesykepleier og skolepsykologen skal gi råd og veiledning til elever om fysisk, psykisk og seksuell helse og har kontor i underetasjen B-gangen.  
Helsesykepleier Kristine er på skolen alle dager i uka og det er mulig å avtale en samtale med henne på telefon 468 94 986. 
Skolepsykolog Therese er hovedsakelig tilstede på skolen mandager og torsdager og det er mulig å avtale samtale med henne på telefon 947 82 654. 

Se elevtjenesten

3.5 IT-avdelingen 

IKT-avdelingen holder til i underetasjen i B-blokka. Avdelingen har ansvar for utdeling og reparasjon av elevenes PC og har åpningstid fra kl 08.00–15.30. 

 

4. Skolens ansatte 

4.1 Skolens ledelse

 • Rektor - David Dunlop
 • Assisterende rektor - Anne Marte Løvbrøtte
 • Trinnleder VG1 ST og avdelingsleder realfag - Gaute Bryhni Frostad
 • Trinnleder VG2 ST - Marte Troller Langdalen
 • Trinnleder VG3 ST og avdelingsleder språk - Solveig Andersen
 • Trinnleder voksenopplæring og avdelingsleder samfunnsfag - Eivind Høibø
 • Avdelingsleder Idrettsfag - Kai Åge Jansson
 • Avdelingsleder FO og 2BU - Inger Helene Tellebond
 • Administrativ leder - Åshild Bue
 • Avdelingsleder Margrethe Kristiansen

Mer informasjon finner du HER

4.2 Administrativt støttepersonell 

Skolens ekspedisjon er rektors forværelse. Du finner kontoret i 1. etasje i B-blokken.  I ekspedisjonen er man behjelpelig med å formidle opplysninger og svare på spørsmål om skolens daglige drift.
I ekspedisjonen jobber Lise Kristin Bampton, Tone Kristiansen og Jasna Ceric. 

Mer informasjon finner du HER

4.3 Pedagogisk personale

Liste med kontaktinformasjon finner du HER

4.4 Elevtjenesten

Elevtjenesten på skolen skal bidra til å gjøre din skolehverdag best mulig. Ansatte i elevtjenesten har ulike roller, men felles er at de forsøker å hjelpe deg dersom du har utfordringer som gjør det vanskelig å lykkes med skolen.

Rådgivere: 
Alle rådgiverne har kontor l i underetasjen B-gangen 

 • Marianne Borgly: sosial- og spesialpedagogisk veiledning av klassene 1STA/B, 2STA/B, 2/3BUSK, 1HOA/B/C, 1FOID, 1FOST 
 • Therese Fagerstrand: Karriereveileding samt sosial- og spesialpedagogisk veiledning av klassene 2STE, 3STA/B, 3BU, 2BUA/B, 2BUVOA/B/C 
 • Hildegunn Lied: sosial- og spesialpedagogisk veiledning av klassene 1STC/D, 1HOD/E, 1BUSK, 1FOHOA/B, 1IDA, 2IDA,3IDA.  

Miljøterapeuter:  
Fethawit Hakin og Mabell Holand har samtaler med og oppfølging av elever, aktiviteter både i og utenfor skoletid og ansvar for pauserommet til elevene som kalles Chillern. Kontoret deres er i tilknytning til Chilllern. 

Minoritetsrådgivere:  
Charlotte Fladvad og Karrar Al-Amri skal hjelpe og støtte elever som utsettes for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. De har kontor i 2.etg B-gangen. 

NAV-veileder:  
Kohestan Mohammad skal gi veiledning og bistand når det gjelder økonomi og boforhold, koble på nødvendig hjelpeapparat og opplyse om rettigheter i NAV, gi råd om utdanning og hvilke alternativer som finnes dersom du ikke skal fortsette på videregående skole. Hun har kontor i underetasjen i B-gangen.

Skolehelsetjenesten  
Helsesykepleier og skolepsykologen skal gi råd og veiledning til elever om fysisk, psykisk og seksuell helse og har kontor i underetasjen B-gangen.  
Helsesykepleier Kristine er på skolen alle dager i uka og det er mulig å avtale en samtale med henne på telefon 468 94 986. 
Skolepsykolog Therese er hovedsakelig tilstede på skolen mandager og torsdager og det er mulig å avtale samtale med henne på telefon 947 82 654. 

 

5. Tilbud på skolen 

5.1 Chillern

Chillern er pauserommet til elevene og ligger i underetasjen i B-blokka. Her kan elevene spille Playstation, fotballspill, kort, biljard, gjøre lekser eller bare sosialisere med medelever. Åpningstidene slås opp på inngangsdøra til Chillern. Med jevne mellomrom er det ettermiddagsåpent for elever og én dag i uka er det Girls Only i matpause.  

5.2 Biblioteket 

Biblioteket er åpent i skoletida. Det er oppdelt i ulike soner med lesesalsplasser, samarbeidsbord og lenestoler. Her kan du jobbe med lekser, lese en bok, delta på leksehjelp eller samarbeide med andre i klassen om en presentasjon. Leksehjelpen, Matte og mat, arrangeres på biblioteket to ganger i uken fra 15-17. 

Mer informasjon om bilblioteket finner du HER

5.3 Frokost 

Hver morgen fra kl 7:45 serveres frokost i B-inngangen, med unntak av mandager da den serveres fra kl 9:30.  

5.4 Aktivitetsrommet

På rom A201 kan elever boltre seg i formingsaktiviteter. Rommet blir brukt til undervisning, men er åpent for elever som har lyst til å bruke symaskinene i midttimen en dag i uka.

5.5 Dansesal 

Skolen har en dansesal ved siden av Chillern der du kan delta på dansetimer eller yogatimer i midttimene. 

5.6 Kantina 

I D-bygget finner du kantina og den er åpen i skolens åpningstid. Her kan du kjøpe baguetter, varmmat og drikke, eller nyte din egen matpakke.  

5.7 Styrkerommet 

Skolens styrkerom finner du i kjelleren i D-bygget. Styrkerommet driftes av seksjon for Idrettsfag, og brukes primært til undervisning i kroppsøving og andre idrettsfag. Styrkerommet holdes åpent for egentrening et par ettermiddager i uken.

5.8 Matte og Mat (leksehjelp)

Vi tilbyr leksehjelp i skolens bibliotek tirsdager og torsdager fra klokken 15:30 til 17:30. Her vil du få hjelp til skolearbeid av realfagslærere, som også kan bidra i andre fag. Vi serverer litt mat underveis. Dette er en fin mulighet til å få gjort unna skolearbeid med god faglig støtte, før man reiser hjem. 

5.9 Økoparken

Skolens uteområde oppgraderes sommeren 2023. Oslobygg i samarbeid med Landskaperiet anlegger en Økopark rundt skolen.
Økoparken vil bestå av blant annet nyetablerte trær, sansehage med grillområde, parseller, sitteområder, bikuber og en trillevennlig grusvei rundt hele skolen. Økoparken skal være et område som kan benyttes både av skolens elever og nærområde for øvrig. 

 

6. Elevens skolemiljø 

6.1 Elevens skolemiljø (Kapittel 9A)

Skolen er ansvarlig for at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Dersom skolen kjenner til at for eksempel eleven slås, holdes utenfor, mobbes eller trakasseres, av andre elever eller ansatte på skolen, eller det finnes andre grunner til at det er utrygt å være på skolen, skal det settes i verk tiltak.

Tiltak skal skrives ned i en aktivitetsplan og denne skal inneholde:

 • Hvilke problem tiltakene skal løse 
 • Hvilke tiltak skolen har planlagt 
 • Når tiltakene skal gjennomføres 
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 
 • Når tiltakene skal evalueres 

Du som elev må melde fra til en voksen på skolen, som for eksempel kontaktlærer, dersom du selv eller en medelev opplever det utrygt på skolen. Dette rapporteres videre til rådgiver eller trinnleder som tar saken videre. Det finnes også en "§9A"-knapp under verktøy i Ulsrud vgs sin portal der det kan meldes direkte til rektor.  
  
Dersom du opplever å ikke bli hørt eller at det ikke gjøres noe med det som du har meldt fra om kan det sendes klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken, eller du kan ta kontakt med mobbeombudet i Oslo på telefon 99081147. 

Les mer om dette i Opplæringslova

6.2 Elevens læringsmiljø 

Sjekkliste for vurdering

Sjekklisten for vurdering er en veiledning for lærerne på Ulsrud vgs.

 • Formålet med vudering
  • Fremmer vurderingen læring?
  • Bidrar vurderingen til lærelyst? 
  • Gir vurderingen informasjon om kompetanse? 
  • Er det kun elevens kompetanse som er vurdert? 
 • Varsling
  • Er varsel sendt ut straks du er i tvil om at eleven kan få karakter?
  • Er varsel sendt ut så tidlig at eleven fortsatt har mulighet til å skaffe seg vurderingsgrunnlag?
 • Underveisvurdering
  • Har underveisvurderingen vært læringsfremmende, vært tilpasset opplæringen og økt elevens kompetanse i faget? 
  • Har eleven vurdert seg selv? 
  • Vet eleven hva som forventes? 
  • Har eleven fått vite hva hen mestrer og hvordan de kan jobbe videre for å bli bedre? 
 • Sluttvurdering 
  • Er karakteren et uttrykk for elevens samlede kompetanse? 
  • Er eleven kjent med hva du legger vekt på ved fastsetting av karakteren? 
  • Har eleven vist kompetanse på flere, og varierte måter? 
  • Er kompetansen som eleven har fått vist i løpet av opplæringen med i vuderingen av standpunktkarakteren? 
 • Elevens plikter
  • Har du møtt til undervisningen?
  • Har du deltatt aktivt i undervisning og vurderingssituasjoner? 

Oppstart og avslutning av timen

Som skole har vi en del forventninger til deg som elev.

Vi forventer at du ved oppstart av timen:

 • Møter pressis 
 • Vet hvilket fag du skal ha
 • Har med rett utstyr inn i klasserommet
 • Legger bort mobiltelefonen din 
 • Legger bort airpods 

Vi forventer at du ved avslutning av timen: 

 • Rydder etter deg
 • Sjekker timeplanen og orienterer deg om hva du har i neste time

Dobesøk, bespisning og fylling av vannflaske skal normalt skje i friminuttene. Det er svært forstyrrende for læringsmiljøet dersom dette skjer i timene. 

Spising i timen   
Normalt skal friminutt og lunsjpausen brukes til spising, ikke skoletimene. Hvis du likevel må spise mat i timene, gjelder følgende: 

 • Det er lov å spise brødmat/toast, yoghurt, frukt/grønnsaker, kalde middagsrester eller kokte nudler (av type Mr. Lee feks). 
 • Denne maten skal likevel ikke skape støy eller forstyrre andre. Maten skal heller ikke deles med andre i timen. 

6.3 Rutine ved klage fra elev på opplæringen 

Dersom en elev ønsker å klage på opplæinrgen i et fag skal hen ta kontakt med sin trinnleder. Trinnleder undersøker hva som er problemet og tar evt saken videre med læreren i faget.

Dersom du opplever å ikke bli hørt eller at det ikke gjøres noe med det som du har meldt fra om kan det sendes klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken, eller du kan ta kontakt med mobbeombudet i Oslo på telefon 99081147. 

 

7. Elevmedvirkning 

7.1 Elevrådet

7.2 Skolemiljøutvalget 

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet.  

7.3 Arbeidsmiljøutvalget

Skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) består av verneombud fra ulike avdelinger på skolen, i tillegg til rektor og hovedverneombudet. AMU har møter omtrent hver 5 uke, og tar opp alt som har med ansattes arbeidsmiljø å gjøre.  

7.4 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen er helt anonym og frivillig å være med på. Les mer om Elevundersøkelsen HER 

7.5 Undervisningsevalueringen

Vi er opptatt av at undervisningen oppleves engasjerende og lærerik for elevene. Derfor gjennomfører vi hvert år en undervisningsevaluering. Her kan du som elev gi innspill på hvordan du opplever undervisningen i faget. Undervisningsevalueringen er anonym. Vi ønsker at flest mulig av elevene benytter denne anledningen til å gjøre undervisningen bedre. 

 

8. Fravær og orden 

8.1 Fravær og varsling 

Oversikt over registrert fravær finner elevene i Visma in School. Elevene får brukernavn og passord som gir tilgang. Foresatte kan også få tilgang. Den enkelte elev/foresatte plikter å holde seg orientert om registrert fravær.

Alt fravær skal så langt det er mulig varsles til kontaktlærer/faglærer så snart som mulig og senest innen midnatt 1.fraværsdag. Slik melder du fravær: foresatte: send skolemelding eller SMS til kontaktlærer. Elev: send melding på Teams eller SMS.

Uvarslet fravær vil ha negativ innvirkning på elevens ordenskarakter. I tillegg må alt fravær dokumenteres for at det ikke skal telle med i fraværsgrensen på 10%. Se mer om dette i neste emne.

Elever som kommer mer enn 15 minutter for sent til undervisningstime får registrert fravær for hele timen. Elever som kommer etter timen har begynt, men innen de første 15 minuttene vil kunne få negative konsekvenser på ordenskarakteren.

Eleven har selv ansvar for å følge opp at fraværsregistreringen er rett. Behov for endringer/feilretting må meldes snarest, og senest innen 10 dager fra registreringsdato. Feilføring av timefravær meldes til faglærer. Omgjøring fra time- til dagsfravær tas opp med kontaktlærer.

Permisjoner til feriereiser utenom skolens ferie gis som hovedregel ikke.

Skolen kan sette ned karakteren i orden eller adferd hvis disse reglene ikke følges.

8.2 Fraværsgrense 10%

Alle elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Elever må legge frem relevant dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen.

Dette betyr: 

 • I fag som har 6 skoletimer pr. uke kan du ha maks 28 skoletimer udokumentert fravær for året
 • I fag som har 5 skoletimer pr. uke kan du ha maks 23 skoletimer udokumentert fravær for året
 • I fag som har 4 skoletimer pr. uke kan du ha maks 18 skoletimer udokumentert fravær for året
 • I fag som har 3 skoletimer pr. uke kan du ha maks 14 skoletimer udokumentert fravær for året
 • I fag som har 2 skoletimer pr. uke kan du ha maks 9 skoletimer udokumentert fravær for året

(Vi regner én skoletime som 45 min.)

Alt fravær blir registrert og teller i utgangspunktet med i beregning av fravær. Noe fravær omfattes ikke av fraværsgrensen.

Dette er blant annet:

 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • Elevrådsarbeid
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Intervju til læreplass
 • Særskilt, ny og utsatt eksamen
 • Rådgiving på skolen

Noe fravær kan unntas fraværsgrensen hvis det dokumenteres. Hvis eleven har fravær som skyldes en av grunnen som fremgår nedenfor og kan dokumentere dette, teller fraværet ikke med når man vurderer om eleven har overskredet fraværsgrensen. Det er derfor svært viktig at du dokumenterer fraværet ditt.

Fravær som skyldes følgende grunner, kan dokumenteres:

 • Helse og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. innen idrett eller kultur

Elever vil også kunne kreve å få unntatt fravær på inntil to dager knyttet til religiøse høytider utenom Den norske kirke, jf. § 3-45 åttende ledd, og fravær som skyldes den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B: sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei jf. § 3-9 andre ledd. Disse unntaksgrunnene, med unntak av fravær som skyldes trafikkopplæringen, er identiske med de som gjelder for fravær som kan unntas fra føring på kompetansebevis og vitnemål.

Les mer HER

8.3 Dokumentasjon av fravær 

Fravær skal dokumenteres fortløpende.

Fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foresatte eller myndige elever, og må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.

Det er noen sykdommer som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke lege eller sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, for eksempel langvarig fysisk eller psykisk sykdom som medfører økt risiko for fravær. I slike tilfeller kan fravær dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Annen type dokumentasjon kan være erklæring som forteller at eleven har kronisk sykdom. Rektor avgjør om den den fremlagte dokumentasjonen er egnet.

Det er ikke et krav om at dokumentasjonen gir skolen informasjon om hvilke helseplager eleven har. Det holder at dokumentasjonen bærekrefter at fraværet skyldes helsegrunner.  

Les mer HER

8.4 Fravær som kan strykes fra vitnemålet

Eleven kan etter søknad få godkjent at inntil 10 skoledager per opplæringsår ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fravær som omfattes av «10-dagers regelen» må avtales på forhånd og krever særskilt dokumentasjon. Permisjonssøknad på bakgrunn av velferdsårsaker vurderes ut fra lokalt skjønn. Det gis normalt ikke permisjon til feriereiser utenom skolens ferier. 

8.5 Ordensreglement

Osloskolens ordensreglement gjelder for elever ved Ulsrud vgs. I tillegg gjelder skolens lokale presiseringer. 

Det sentrale i vårt lokale reglement er punktene under. Skolen ønsker et godt læringsmiljø. Derfor: 

 • Opptrer vi vennlig og respektfullt mot alle vi møter 
 • Møter vi presis og har med oss alt nødvendig utstyr til undervisningen 
 • Oppbevarer vi mobiltelefoner ute av syne i timene, med innstillingen "lydløs" 
 • Legger vi toalettbesøk til friminuttene 
 • Bruker vi pc kun til faglig arbeid 

Skolens lokale ordensreglement kan leses i sin helhet HER

Osloskolens regler for orden og oppførsel kan leses HER  

8.6 Karakter i orden og adferd

Formålet med vurdering i orden og adferd er å fremme sosial læring, samt å bidra til et trygt og godt læringsmiljø.

Karakterene som gis er: 

 • G (god): vanlig god orden og adferd 
 • NG (nokså god): klare avvik fra vanlig god orden og adferd 
 • LG (lite god): Ekstraordinære tilfeller. Store avvik fra vanlig god orden og adferd. 

Ordenskarakteren omfatter å møte presis, melde fravær, levere skolearbeid presis, være forberedt til undervisningen og ha nødvendig utstyr med seg.  

Adferdskarakteren omfatter elevens evne til å vise hensyn og respekt for alle rundt seg, samt redelighet i sin bruk av kilder.    
Karakteren i orden og adferd blir fastsatt etter en drøfting med elevens faglærere, kontaktlærer og skolens ledelse.

Kompetanse i fag skal ikke telle med i vurderingen av orden og adferd. 
Dersom eleven står i fare for å ikke få karakteren G (god) i orden og/eller adferd skal eleven varsles om dette. 

8.7 Reaksjoner ved brudd på ordensreglement 

 • Samtale med og oppfølging av faglærer, kontaktlærer, trinnleder eller rektor 
 • Kontakt med foreldre/foresatte 
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 
 • Nedsatt orden- og/eller adferdskarakter 
 • Karakter 1 på innlevert arbeid ved fusk 
 • Bortvisning 
  • Elever i videregående skole kan bortvises i inntil fem dager
 • Anmeldelse av straffbare forhold
 • Erstatningsansvar

 

9.Vurdering

Formålet med vurdering i fag er å

 • fremme læring (vurdering for læring) 
 • bidra til lærelyst underveis 
 • gi informasjon om kompetansen underveis og ved avslutningen av opplæringen 

Det er kompetansemålene i faget som gir grunnlag for vurdering, men også den overordnede delen av læreplanen. Grunnlaget for vurdering skal være kjent for elevene. Innsats er ikke en del av vurderingsgrunnlaget (med unntak av fag der det er en del av kompetansemålene som for eksempel kroppsøving).

Dersom eleven har høyt fravær eller av andre grunner ikke har fått vist kompetanse kan dette føre til at lærer ikke kan sette karakter i faget. Dersom det er tilstrekkelig grunnlag for å sette karakter skal eleven ha mulighet til å få høyeste karakter.

Man kan feks ikke si at dersom eleven har vist kompetanse i 60% av kompetansemålene så kan man ikke gi høyere enn karakter 4. 

Når standpunktkarakter settes skal elevene ha hatt mulighet til å vise sin kompetanse på flere og varierte måter i faget. Sluttvurdering på videregående gis i form av tallkarakterer fra 1 til 6, der 6 er best. Faget er bestått fra karakter 2 og oppover.  

Læreren skal varsle så raskt som mulig dersom eleven står i fare for å ikke få karakter (IV). Det er ingen varslingsplikt på karakter 1.

Elevene har krav på å få vite hvordan de ligger an underveis i faget.  
Eleven plikter å møte opp og delta aktivt for at læreren skal få grunnlag for å sette karakter. Samtaler med eleven og observasjon av eleven  gir læreren nødvendig kunnskap om utvikling og kompetanse i faget. Tilstedeværelse er derfor viktig. 

Les mer om vurdering HER

 

10. Klage 

10.1 På standpunktkarakter

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterene. Dette gjøres ved å fylle ut et klageskjema, som du får på skolens kontor, innen fristen for standpunktkarakterklager. Her skal du redegjøre for hvorfor du mener at standpunktkarakteren er satt feil.

Det er viktig at klageskjemaet signeres av deg. Faglærer i faget vil lage en begrunnelse for standpunktkarakteren. Rektor vil levere sin uttalelse i klagesaken, og alle dokumentene sendes så til en klagenemd. Du vil få en kopi av alle dokumentene i klagesaken. Klagenemda vurderer om prosedyren for standpunktkarakter er fulgt.

Du kan få medhold eller ikke medhold av Klagenemda. Hvis du får medhold i en klage på standpunktkarakter, så vil faglærer og rektor sammen foreta en ny vurdering i faget, og sette standpunktkarakter. Denne standpunktkarakteren kan være den samme, en høyere karakter eller en lavere karakter. Du vil så få informasjon om ny standpunktkarakter. Den nye standpunktkarakteren kan ikke påklages. 

Les mer HER

10.2 På muntlig og praktisk eksamen

 • Ta kontakt med skolen din innen ti dager. 
 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. 
 • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor du klager. 
 • Klagen leveres skolens kontor eller sendes pr post 

Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig.

Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres. I videregående opplæring har klager rett til å gå opp til ny eksamen.

Ved trekkfag skal det da foretas nytt trekk. 

10.3 På skriftlig eksamen 

En elev som er misfornøyd med karakteren på skriftlig eksamen, kan klage i tråd med disse kriteriene: 

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig 
 • Eleven bør rådføre seg med en lærer før hen klager 
 • Eleven må levere klagen skriftlig på eget skjema  
 • Eleven trenger ikke å begrunne klagen 
 • Eleven må skrive under på klagen 
 • Eleven skal levere klagen til skolen. 
   

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen. 

10.4 På karakter i orden og adferd 

 • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig 
 • Eleven bør rådføre seg med kontaktlærer før hen klager 
 • Eleven må levere klagen skriftlig på eget skjema  
 • Eleven må skrive under på klagen 
 • Eleven skal levere klagen til skolen. 
   

Klagenemnda vurderer grunnlaget for karakterfastsettelsen og om korrekt varsel er gitt eleven/foresatte. 

Klagenemnda avgjør om karakteren skal endres til gunst eller ugunst for klageren eller om den blir stående.  

 

11. Eksamen 

11.1 Eksamenstrekk 

Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for vg1, vg2, vg3 og vg4. Fylkeskommunen og skolen har ansvaret for trekk til eksamen. 
Trekkordning: 

 • 3ST: Norsk hovedmål + to skriftlige og én muntlig eksamen 
 • 3BUSK: Norsk hovedmål + én skriftlig og én muntlig eksamen og tverrfaglig eksamen 
 • 3IDA: Norsk hovedmål + 3 skriftlige/muntlige fag der minst ett av fagene er et idrettsfag 
 • 2ST/ID: Én eksamen, skriftlig eller muntlig 
 • 1ST/ID: Ca 20 % av elevene trekkes til én eksamen skriftlig eller muntlig 
 • 1HO/1BUSK//2BU/2BUSK: Ca 20 % av elevene trekkes til én eksamen skriftlig eller muntlig 
 • 2BU: Tverrfaglig eksamen + ca 20 % trekkes til én skriftlig eller muntlig eksamen

NB!  
VG3: Hvis ikke nok skriftlige fag vil det bli muntlig eksamen i stedet.  
Morsmålseksamen er ikke en del av trekkeksamenene.  

Les mer HER

11.2 Ny, utsatt og særskilt eksamen 

Ny eksamen 
Elever i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. 
Eleven skal da avlegge eksamen i den samme fagkoden. 
Utsatt eksamen 
Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Ved utsatt eksamen i et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Det kan for eksempel resultere i at eleven trekkes i det samme faget, men i en annen eksamensform. 
Særskilt eksamen 
Elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget.

Ved særskilt eksamen gjelder følgende: 
I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg1) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk). 
I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt. 
Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever. 
Eksamen eller trekk 
Det er fastsatt i læreplanen for de ulike fagene om det er obligatorisk eksamen eller om elevene skal trekkes ut til eksamen. 
Tidspunkt for avleggelse av NUS-eksamen 
Dersom eleven eller privatisten oppfyller vilkårene for ny eksamen, har hun rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. Når dette er, vil avhenge av hva som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet for sentralt gitt eksamen og av fylkeskommunen for lokalt gitt eksamen. 
Vær oppmerksom på at det bare er mulig å gjennomføre skriftlig eksamen i Udirs eksamenssystem i eksamensperiodene i mai/juni og november. Dette gjelder både lokalt og sentralt gitte skriftlige eksamener. 

Les mer HER

11.3 Særskilt tilrettelagt eksamen 

Hvem kan søke? 
Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette. 
Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper. Vedtaket gjelder for ett og ett skoleår av gangen. Vi anbefaler at du kontakter din rådgiver på skolen for å få bistand med å søke. 
Behov for dokumentasjon av behovet 
Rektor kan kreve en uttalelse fra en sakkyndig instans og dette må leveres sammen med søknaden. Skal du ha tilrettelegging på privatisteksamen må du søke om dette direkte i Privatistportalen og legge med sakkyndig uttalelse. 
Søknadsfrist 
Dersom du har kroniske lidelser som er av varig art må du søke innen fristen. 
15 oktober (for de som skal ha eksamen i høstsemesteret) 
1. februar (vårsemesteret) Ved akutte behov vurderer vi søknader utover fristen. Da vil vedtaket kun gjelde så lenge det akutte behovet er til stede. 

 

12. Skoleåret (skoleruta 23/24)

 • Skolestart 2023: mandag 21. august
 • Valgdag 2023: mandag 11. september. Fri for elever
 • Høstferie 2023: mandag 2. oktober – fredag 6. oktober
 • Juleferie 2023: fra og med torsdag 21. desember – mandag 1. januar
 • Første skoledag etter juleferie: tirsdag 2. januar
 • Vinterferie 2024: mandag 19. februar – fredag 23. februar
 • Påskeferie 2024: mandag 25. mars – mandag 1. april
 • Fridag onsdag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Fridag torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag fredag 10. mai: Grunnskoler har fri. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Fridag fredag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Fridag mandag 20. mai: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien: fredag 21. juni 2024.

 

13. Kontaktinformasjon

Kontortider: 08:00-15:30

Telefon: 22 75 76 20

E-post: postmottak.ulsrud.vgs@osloskolen.no

Besøksadresse: Tor Jonssons veg 5, 0688 Oslo

 

TILBAKE TIL INNHOLDSLISTE