Hovedseksjon

Ambulansefag med studiekompetanse

En gruppe mennesker i et kjøretøy

Utdanningen kvalifiserer for å søke læreplass innenfor ambulansefag, portørfaget og helsearbeiderfag. Samtidig vil utdanningsløpet kvalifisere for studier på universitet og høgskoler.

Blant annet vil utdanninger innenfor akuttmedisin, paramedic eller sykepleie passe godt for elever som har gått Ambulansefag med studiekompetanse ved Ulsrud vgs.

 

Hos oss får du: 

  • Ambulansefag med generell studiekompetanse
  • Jevn fordeling av program- og fellesfag
  • En skolehverdag hvor du får delta på praksisnære øvelser og får innblikk i hverdagen som ambulansefagarbeider.
  • Mulighet for å søke læreplass innen Ambulansefag eller studere videre på universitet og høgskole
  • Felles studieløp i samme klasse i tre år
  • Dyktige og engasjerte lærere som har nær kontakt med praksisfeltet


Linjen har en egen søkekode: HSHSF1N-A-, Vg1 Helse-og oppvekstfag med ambulansefag, studiekompetanse, 3-årig.