Om helse- og oppvekstfag på Ulsrud

Elever og lærer

Programområder på HO

VG1 helse- og oppvekstfag
På dette trinnet tar fagene for seg menneskets helse og utvikling fra fødsel til død.
Avhengig av interesser og hvilket vg2 kurs du ønsker å ta legges det opp til praksis slik at du kan møte arbeidslivet og det feltet du vil bli bedre kjent med. I yrkesfaglig fordypning åpnes det for at du selv kan velge hvilket yrke du vil bli nærmere kjent med.

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
På dette trinnet tar fagene for seg temaer som: ulike former for kommunikasjon, barn og unges utvikling, hva påvirker barn og unge, observasjon, planlegging og tilrettelegging for barn og unge i ulike institusjoner. I yrkesfaglig fordypning kan du velge praksis i barnehage, skole/SFO og klubb. Det er og mulig å få noe praksis på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger.

Treårig løp i barne- og ungdomsarbeiderfaget

I dette løpet fordeles programfag fra VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og fellesfagene i det tradisjonelle påbyggingsåret over to år. Elevene går ut med både studiekompetanse og mulighet til å søke læretid. 

Ny elev på Ulsrud?

Hvem passer helse- og oppvekst for?

  • De som ønsker å arbeide med mennesker
  • De som er villige til å arbeide med både seg selv og fagene i løpet av videregående skole
  • De som vil ha en virkelighetsnær undervisning
  • De som ønsker en fagutdanning
  • De som ønsker både en fagutdanning og et springbrett videre