Hovedseksjon

Om helse- og oppvekstfag på Ulsrud

Grafisk brukergrensesnitt

Programområder på HO

VG1 helse- og oppvekstfag
På dette trinnet tar fagene for seg menneskets helse og utvikling fra fødsel til død.
Du har fellesfagene naturfag, kroppsøving, matematikk og engelsk. I tillegg har du programfag som tar for seg ulike temaer innenfor helse- og oppvekstfag. I faget yrkesfaglig fordypning legges det opp til at du er ute i praksis og møter en arbeidsplass som typisk kan møte deg når du er ferdig med læretid innenfor en av retningene det går an å velge på Vg2.

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
På dette trinnet lærer du blant annet om: Ulike former for kommunikasjon, barn og unges utvikling, hva som påvirker barn og unge, observasjon, planlegging og tilrettelegging for barn og unge i ulike institusjoner. I faget yrkesfaglig fordypning er du ute i praksis i barnehage, klubb eller skole/AKS. Noen elever får innimellom være på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger.

Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse

I dette løpet fordeles programfag fra VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og fellesfagene i det tradisjonelle påbyggingsåret over to år. Elevene går ut med både studiekompetanse og mulighet til å søke læretid. 

Ambulansefag med studiekompetanse

Fra høsten 2024 tilbyr vi Ambulansefag med studiekompetanse. I dette løpet fordeles programfag fra VG2 Ambulansefag og fellesfagene i det tradisjonelle påbyggingsåret over to år. Elevene går ut med både studiekompetanse og mulighet til å søke læretid. 

Ny elev på Ulsrud?

Hvem passer helse- og oppvekst for?

  • De som ønsker å arbeide med mennesker
  • De som er villige til å arbeide med både seg selv og fagene i løpet av videregående skole
  • De som vil ha en virkelighetsnær undervisning
  • De som ønsker en fagutdanning
  • De som ønsker både en fagutdanning og et springbrett videre