Om helse- og oppvekstfag på Ulsrud

Elever og lærer

Hvem passer helse- og oppvekst for?

  • De som ønsker å arbeide med mennesker
  • De som er villige til å arbeide med både seg selv og fagene i løpet av videregående skole
  • De som vil ha en virkelighetsnær undervisning
  • De som ønsker en fagutdanning
  • De som ønsker både en fagutdanning og et springbrett videre
Drawing of a city