Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har som regel seks møter i året, som ledes av driftsstyreleder.

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen

Medlemmer DS og SU

Dette vil bli oppdatert for skoleåret 23/24 senere.