Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har ca seks møter i året, som ledes av rektor.

Du kan lese mer om driftsstyrene på nettsidene til Utdanningsetaten

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen