Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har som regel seks møter i året, som ledes av rektor.

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen

Medlemmer DS og SU

Driftstyreleder:

Erlend Des Bouvrie
erlend.bouvrie@osloskolen.no

 

Driftsstyresekretær:

David Dunlop

david.dunlop@ude.oslo.kommune.no

 

Driftsstyremedlemmer:

Aubry Klaus Nyiligira (elevrådet)

aubry0705@osloskolen.no

 

Leah Mary Cook (elevrådet)

leah1506@osloskolen.no

 

Stian Mogeland (elevrådet)

stian1406@osloskolen.no

Raaum, Aud
aud.raaum@osloskolen.no

Refsland, Marianne
marianne.refsland@osloskolen.no

 

Strøm, Bjørn