Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har som regel seks møter i året, som ledes av rektor.

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen