Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter. Styret har som regel seks møter i året, som ledes av driftsstyreleder.

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen

Medlemmer DS og SU

Driftstyreleder:

Erlend Des Bouvrie
erlend.bouvrie@osloskolen.no

 

Driftsstyresekretær:

Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte

Anne.Marte.Lovbrotte@osloskolen.no

 

Driftsstyremedlemmer:

Hana Sahal Yasin (elevrådet)

Hiyab Fshaye (elevrådet)

Bjørn Strøm (politisk)

Ida Andrine Heggset (ansatt)

Cathrine Dølving (ansatt)