IKT-avdelingen

Eksamenspc

Avgangselever som har fått med seg PC kan laste ned dette dokumentet for oppdatering av PC.

Regler for bruk av IKT-utstyr