Hovedseksjon

Fremmedspråk

Elever i Malaga

Undervisningen i fremmedspråk skal ikke bare gi praktiske kunnskaper og ferdigheter når det gjelder å forstå og bruke språket muntlig og skriftlig i ulike situasjoner, men også kunnskaper om litteratur og samfunns- og kulturliv i tysk-, fransk- og spansktalende land. Nettopp i en tid som er preget av internasjonalisering, er det viktig at flest mulig i et lite land som Norge ikke bare behersker engelsk, men også lærer seg ett eller flere av de andre språkene med stor utbredelse. 

Andre fremmedspråk enn engelsk spiller også en sentral rolle som kommunikasjonsspråk over store deler av verden, samtidig som de brukes som morsmål av store folkegrupper. 

Hvorfor tysk?

Tysk er det vanligste fremmedspråket i grunnskolen og i videregående skole i Norge. Tyskland er det største landet i EU og vår viktigste handelspartner, og vi har tradisjonelt hatt bred kontakt med de tyskspråklige landene. Til daglig snakkes språket i Tyskland, Østerrike og Sveits. Men språket har også en sterk stilling i østeuropeiske land. Tysk fra videregående skole vil være nyttig for opphold og reiser i tyskspråklige land og legger et godt grunnlag for videre studier ved tyske universiteter eller høgskoler. Å kunne tysk vil også være en stor fordel for jobber innen internasjonal handel, reiseliv eller utenriksvirksomhet.
Velkommen til tysktimene på Ulsrud! 

Hvorfor fransk?

Fransk er et sentralt språk i Europa. Det snakkes til daglig i Frankrike, Belgia og deler av Sveits. Men språket er også utbredt i Canada, Nord-, Vest- og Sentralafrika, Vestindia og Det fjerne Østen. Fransk er et viktig internasjonalt forhandlingsspråk og offisielt FN-språk. Fransk fra videregående skole vil være nyttig for opphold og reiser i franskspråklige land og legger et godt grunnlag for videre studier ved franske universiteter eller høgskoler. Å kunne fransk vil også være en fordel for jobber innen internasjonal handel, reiseliv, bistandsarbeid eller utenriksvirksomhet.
Velkommen til fransktimene på Ulsrud! 

Hvorfor spansk?

På Ulsrud videregående skole tilbyr vi spansk på nivå 1 og 2. Spansk er et av de aller største verdensspråkene, og i dag er det ca. 400 millioner som har det som morsmål. Det er imidlertid enda flere som snakker det, så det sier seg selv at man kommer langt med spansk. Spansk fra videregående skole vil være nyttig for opphold og reiser i spanskspråklige land i Europa og Amerika og legger et godt grunnlag for videre studier i disse landene. Elevene på Ulsrud ser ut til å ha tatt konsekvensen av dette, for i dag er det et populært språkfag med stor søkning. Velkommen til spansktimene på Ulsrud! 

Kunnskapsløftet krever at elever som går ut av et studieforberedende studieprogram enten skal ha fullført nivå I i to fremmedspråk eller nivå II i ett fremmedspråk. Har du i ungdomskolen hatt undervisning i 2. fremmedspråk i 8., 9. og 10. klasse kan du velge og fortsette til nivå II i samme språk og fullføre dette våren i VG2. Alternativet er at du starter med et nytt 2. fremmedspråk og fullfører nivå I våren i VG2. 

Har du i ungdomskolen hatt fordypning i norsk eller engelsk må du ha 2. fremmedspråk i 3 år på videregående skole. Dette innebærer at du har undervisning i nivå I i VG1 og VG2 og at du erstatter et av dine valgfrie programfag i VG3 med 2. fremmedspråk nivå II. 

Morsmål

Minoritetselever med tilstrekkelig skriftlig kompetanse i sitt morsmål, kan velge dette som 2. fremmedspråk.

Krav til tilstrekkelig kompetanse i morsmålet

Elever som ønsker å erstatte 2. fremmedspråk med sitt morsmål må gjennomføre en skriftlig prøve ved Ulsrud vgs. Dersom du ikke består denne, vil du måtte velge et annet 2. fremmedspråk og følge undervisningen i dette.

Vi gjør oppmerksom på at muligheten for å ta morsmålstest, bestå denne og slippe å gå i ordinær språkgruppe kun gis i starten av Vg1. Dersom man starter i ordinær språkgruppe og senere ønsker å ta morsmålseksamen, vil man måtte gå i språkgruppa til morsmålseksamen er bestått muntlig og skriftlig.

Dersom du får beskjed om at prøven godkjennes må du:

Melde deg opp til privatisteksamen skriftlig og muntlig i morsmålet høsten 2024.Dersom du hadde norsk eller engelsk fordypning på ungdomsskolen, skal du melde deg opp til eksamen i ditt morsmål minst på nivå I+II.Dersom du har fullført spansk, fransk eller tysk nivå I i ungdomsskolen, skal du melde deg opp til eksamen i ditt morsmål minst på nivå I.

Skolen betaler første oppmelding i morsmål for deg som ikke går i ordinær språkgruppe. Dersom du tidligere har vært oppe til samme nivå og/eller går i ordinær språkgruppe, må du melde deg opp og betale selv på www.privatistweb.no. Morsmålseksamen må være bestått skriftlig og muntlig for å få vitnemål.

Morsmål som programfag og språkpoeng ved søkning til høyere utdanning

Morsmål tatt på et høyere nivå enn minimumskravet for å få godkjent 2. fremmedspråk, vil kunne regnes som ett programfag. Fremmedspråk som programfag vil kunne gi ekstra språkpoeng ved opptak til høyere utdanning.

For å få førstegangsvitnemål må eksamen være avlagt og bestått senest våren i VG3. Les mer om eksamen i fremmedsspråk på Utanningsdirektoratets hjemmeside. 

Spørsmål kan rettes til  anne.marte.lovbrotte@ude.oslo.kommune.no

Fremmedspråktilbudet på Ulsrud

  • Spansk I og  II 
    med mulighet for språkreise på VG2 og VG3
  • Tysk II
  • Fransk II

 

Utdanningsetatens tilbyr også:
Ettermiddagsundervisning to dager i uka i kinesisk (mandarin),  italiensk, japansk, russisk, latin og tegnspråk, som fremmedspråk nivå I eller II. Undervisningen foregår etter vanlig skoletid.

Spanskelever til Malaga