Om idrettsfag på Ulsrud

Elever padler kano

Skolen benytter Bølerhallen og Manglerudhallen (fotball og ishockey/skøyter) i stor grad i undervisningen. Skolen har også en svært godt utbygd PC-park til bruk i teoriundervisningen. Eleven har i samtlige fag en egen PC til disposisjon.

Vi ønsker å gi elevene et kvalitativt godt tilbud både når det gjelder deres idrettslige utvikling og skoletilbud forøvrig. Blant annet har de 4 treningsøkter/aktivitetsøkter i uka hvert år. I tillegg vil de gjennom faget Treningslære få en omfattende og inngående kunnskap om hvordan de skal trene og leve for å utvikle seg som idrettsutøvere.

De vil også i løpet av de tre årene sitte igjen med en trenerutdannelse tilsvarende nivå 2 (b-kurs) innen faget treningsledelse.

Les mer om:

Hvorfor velge idrettslinja ved Ulsrud vgs?

  • Vi har høy idrettsfaglig kompetanse, som gir en meget god kombinasjon skole/idrett
  • Vi har svært gode treningsfasiliteter innen alle idretter
  • Vi legger vekt på et tett samarbeid med lokale klubber
  • Svært godt sosialt og sammensveiset miljø
  • Skolen har flott beliggenhet med mange idrettsanlegg i nærmiljøet
Drawing of a city