Hovedseksjon

Informasjon om fremmedspråk

1. Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomskolen skal du ha fremmedspråk på VG1 og VG2 . Med fremmedspråk menes her tysk, fransk eller spansk (ikke engelsk fordypning). Du kan enten fortsette med det samme tysk, fransk eller spansk hvis du hadde det på ungdomskolen (nivå 2) eller du kan ta spansk nivå 1 hvis du ikke vil fortsette med fransk eller tysk.

2. Dersom du ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomskolen må du ha faget også i VG3. Da kalles dette nivået for 1+2. Skolen tilbyr spansk på nybegynnernivå (nivå 1) skoleåret 2020-2021.

3. Det er mulig å erstatte fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) med morsmålet ditt. Du må da ta en privatisteksamen i faget både skriftlig og muntlig. Det er skolen som dekker denne utgiften.
Det er disse morsmålelene du kan ta eksamen i: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Fra og med våren 2020 kan du ta eksamen i ungarsk.

Det er også mulig å ta eksamen på et høyere nivå og bruke eksamen i morsmål som programfag.
For veiledning på hvilket nivå du bør ha, ta kontakt med vitnemålsansvarlig Åshild Bue eller avdelingsleder Mette Sverdrup.