Strategisk plan

Ulsrud VGS

Vi vektlegger et trygt og godt læringsmiljø hvor elevene våre opplever å være velkomne. Dette skal redusere fravær og sikre at flest mulig når sitt faglige potensial.

Som eneste skole i Oslo tilbyr Ulsrud et treårig løp i Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse.

Skolen samarbeider med et college i Cambridge, England. Her tilbys VG2 studiespesialisering, der elevene får undervisning på engelsk etter den norske læreplanen. Skolen legger opp til studieturer til utlandet. De siste årene har elever reist til Tyrkia, Tyskland, England, Polen, Italia, Spania og Nederland. Skolens nærhet til Østmarka og idrettsanlegg, gir en unik mulighet til å ta i bruk utvidete læringsarenaer. Idrettselevene nyter godt av fasilitetene og naturen rundt skolen.

Les hele strategiske plan for Ulsrud vgs. 

Strategisk plan Ulsrud vgs.