Hovedseksjon

Strategisk plan

Ulsrud VGS

Skolen scorer høyt innen vurdering og veiledning i Elevundersøkelsen.
Som eneste skole i Oslo tilbyr Ulsrud et treårig løp i Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse og Ambulansefag med studiekompetanse. Skolen samarbeider med et college i Cambridge, England. Her tilbys VG2 studiespesialisering, der elevene får undervisning på engelsk etter den norske læreplanen. Skolen legger opp til studieturer til utlandet. De siste årene har elever reist til Tyrkia, Tyskland, England,
Nederland og Spania.
Skolens nærhet til Østmarka og idrettsanlegg gir en unik mulighet til å ta i bruk aktive læringsarenaer. Skolens elever nyter godt av fasilitetene og naturen rundt skolen.