Hovedseksjon

Administrativt støttepersonell

Skolens ekspedisjon er rektors forværelse. Du finner kontoret i 1. etasje i B-blokken.  I ekspedisjonen er man behjelpelig med å formidle opplysninger og svare på spørsmål om skolens daglige drift.
I ekspedisjonen jobber Jasna Ceric, Lise Kristin Bampton og Tone Kristiansen.

Lise Kristin Bampton

lise.kristin.bampton@osloskolen.no

 

Tone Kristiansen

tone.kristiansen@osloskolen.no

 

Jasna Ceric


jasna.ceric@osloskolen.no

 

Bibliotekar og webredaktør Sissel Jerve har ansvar for skolebiblioteket som har lokaler i underetasjen i C-blokka. Hit kan både lærere og elever komme for å få hjelp til undervisningsopplegg og skolearbeid.

sissel.jerve@osloskolen.no

 

Siri G Zetterberg.jpg

Økonomisjef Siri Grimelund Zetterberg holder orden på skolens økonomi og veileder elevene i forhold til søknader til Lånekassen.
siri.zetterberg@osloskolen.no

 

 

Vaktmester Bjørn Brårmo har ansvaret for skolens praktiske funksjoner.


bjorn.brarmo@osloskolen.no

 

IKT-ansvarlig Erik Olaussen har ansvar for skolen IKT-utstyr og drift av dette. Det vil også være en IKT-lærling under opplæring på IKT kontoret som ligger i underetasjen i B-blokka.

erik.olaussen@osloskolen.no

 

Miljøaterapeut Fethawit Hakin

fethawit.hakin@osloskolen.no

 

Miljøterapeut Mabell Holand

mabell.holand@osloskolen.no

 

Renholder Ali Ahmed Mohamoud

ali.ahmed@osloskolen.no