Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av fag, videre utdanning og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker. Det er økonomiansvarlig ved skolen som hjelper til med stipend og lån.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Skolen har også to minoritetsrådgivere fra IMDi. De arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.

Rådgiverne

 

Marianne Borgly
Marianne Borgly har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1 FOID, 1FOST, 1HOD, 1HOE, 1HOF, 1STB, 2STA, 2STB, 1IDA, 1IDB, 2BUC, 2BUD og 3BUB.
E-post: marianne.borgly@osloskolen.no

Jorun Pålhaugen
Jorun Pålhaugen har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1FOHOA, 1FOHOB, 1HOA, 1HOB, 1HOSK, 2BUSK, 3BUSK, 2BUA og 2BUB.
E-post: jorun.palhaugen@osloskolen.no

Therese Fagerstrand har ansvar for utdannings- og yrkesveiledning for alle klasser. Hun har også spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 3BUA, 3BUB, 3BUC, 3STA, 3STB og 3STC.
E-post: therese.fagerstrand@osloskolen.no

 

Hildegunn Lied har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1HOC, 2IDA, 3IDA, 1STA, 3GSOA og 3GSOB.

E-post: hildegunn.lied@osloskolen.no

 

Kohestan Mohammadi er NAV-veileder.

E-post: kohestan.mohammadi@osloskolen.no

 

Karrar Al-Amri.jpg

Karrar Al-Amri er minoritetsrådgiver.

E-post: karrar.al-amri@osloskolen.no, mobil: 457 26 959

Eliann Tømmermo.jpg

Eliann Tømmermo er minoritetsrådgiver.

E-post: eliann.tommermo@osloskolen.no, mobil: 457 36 047

Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.