Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av fag, videre utdanning og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker. Det er økonomiansvarlig ved skolen som hjelper til med stipend og lån.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Skolen har også to minoritetsrådgivere fra IMDi. De arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.

Rådgiverne

 

Marianne Borgly
Marianne Borgly har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1STA, 1STB, 1FOST, 1FOID, 1HOD, 1HOE, 1HOF, 1IDA,1IDB, 2STA, 2STB og 2BUC og 2BUD sammen med Therese Fagerstrand
E-post: marianne.borgly@osloskolen.no

Jorun Pålhaugen
Jorun Pålhaugen har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1HOA, 1HOB, 1HOC, 1FOHOA, 1FOHOB, 1HOSK, 2BUSK, 3BUSK og 2BUA og 2BUB sammen med Therese Fagerstrand
E-post: jorun.palhaugen@osloskolen.no

Therese Fagserstrand har ansvar for utdannings- og yrkesveiledning for alle klasser. Hun har også spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 2IDA, 3IDA, 3STA, 3STB, 3GSOA, 3GSOB, 2BUA og 2BUB sammen med Jorun Pålhaugen og 2BUC og 2BUD sammen med Marianne Borgly, 3BUA.
E-post: therese.fagerstrand@osloskolen.no

 

Kohestan Mohammadi er NAV-veileder. E-post: kohestan.mohammadi@osloskolen.no

 

Karrar Al-Amri.jpg

Karrar Al-Amri er minoritetsrådgiver. E-post: karrar.al-amri@osloskolen.no, mobil: 457 26 959

Eliann Tømmermo.jpg

Eliann Tømmermo er minoritetsrådgiver. E-post: eliann.tommermo@osloskolen.no, mobil: 457 36 047

Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.