Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av fag, videre utdanning og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker. Det er økonomiansvarlig ved skolen som hjelper til med stipend og lån.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Skolen har også to minoritetsrådgivere fra IMDi. De arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.

Rådgiverne

 

Marianne Borgly
Marianne Borgly har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1FOID, 1FOST, 1STA, 1STB, 1HOA, 1HOB, 1HOC, 2STA, 2STB, 2BUSK, 3BUSK.
E-post: marianne.borgly@osloskolen.no

 

Hildegunn Lied.jpg

Hildegunn Lied har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1FOHOA, 1FOHOB, 1BUSK, 1IDA, 1IDB, 1HOD, 1HOE, 2IDA, 3IDA, 1STC, 1STD.

E-post: hildegunn.lied@osloskolen.no

 

Therese Fagerstrand har ansvar for utdannings- og yrkesveiledning for alle klasser. Hun har også spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 2BUA, 2BUB, 3STA, 3STB, 2STE, 3BU, 1VOBUA, 1VOBUB, 1VOBUC.
E-post: therese.fagerstrand@osloskolen.no

 

Kohestan Mohammadi er NAV-veileder. Hun skal skal hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt, og bidra til at færre elever avbryter videregående opplæring. Les mer her om hva Kohestan kan bidra med.

E-post: kohestan.mohammadi@osloskolen.no

 

Charlotte Fladvad.jpg

Charlotte Fladvad er minoritetsrådgiver.

E-post: sara.fladvad@osloskolen.no 

 

Karrar Al-Amri er minoritetsrådgiver.

 

Les mer om hva minoritetsrådgiverne kan hjelpe deg med.