Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av fag, videre utdanning og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker. Det er økonomiansvarlig ved skolen som hjelper til med stipend og lån.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Rådgiverne

Marianne Borgly
Marianne Borgly har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1HOE, 1HOF, 1HOG, VG1ST, VG2ST, VG3ST, 2BUC, 3BUA, 1FOID, 1FOST, 2GSOA, 3GSOA
E-post: marianne.borgly@ude.oslo.kommune.no

Jorun Pålhaugen
Jorun Pålhaugen har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klassene 1HOA, 1HOB, 1HOC, 1HOD, 1HOSK, 2BUSK, 3BUSK, VG1ID, VG3ID, 1FOHOA, 1FOHOB, 1FOST, 2GSOB, 3GSOB
E-post: jorun.palhaugen@ude.oslo.kommune.no


Henriette Kværneng Johansen har ansvar for utdannings- og yrkesveiledning for alle klasser.
E-post: henriette.johansen@osloskolen.no


Anett Fossum Andreassen er NAV-veilder og har ansvar for bostipend og fraværsoppfølging.
E-post: Anette.Andreassen@ude.oslo.kommune.no