Rådgivertjenesten

Rådgivere er normalt tilstede i skolens åpningstid kl. 08.00–16.00.

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av utdanning, stipend og lån, og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker.

Som del av avdeling for elevtjenester skal de gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Rådgivere

 Marianne Borgly

Marianne Borgly har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klasse:
 1HOC,1HOE, VG1ST, 1FOID, VG2ST, 1FOST (enkelte elever), 2GSOA, VG2BUA og BUB, VG3ST, VG3ID

E-post: marianne.borgly@ude.oslo.kommune.no

Jorun Pålhaugen

Jorun Pålhaugen har spesial-og sosialpedagogisk veiledning for klasse:
1HOA,1HOB,|1HOD, 1HOSK, 2BUSK, 3BUSK,VG2ID, 1FOHOA, 1FOHOB, 1FOST (enkelte elever), 2GSOB
E-post: jorun.palhaugen@ude.oslo.kommune.no

 

Henriette Kværneng Johansen har ansvar for utdannings- og yrkesveiledning for alle klasser.

E-post: henriette.johansen@osloskolen.no

 

Minoritetsrådgiver

Charlotte Fladvad

Charlotte Fladvad
E-post:  charlotte.fladvad@ude.oslo.kommune.no

NAV-veileder

Anett Fossum Andreassen
E-post: Anette.Andreassen@ude.oslo.kommune.no