Skolehelsetjenesten

Sissel, helsesykepleier, og Julia, psykolog, vil jobbe med sine ordinære arbeidsoppgaver og være tilgjengelig for elever og foresatte ved behov.

Av smittevernhensyn gjennomfører skolehelsesykepleier følgende tiltak:

Det blir ikke mulighet for drop-in/åpen dør, eller mulighet for å møte uanmeldt på kontoret til helsesykepleier.

Send SMS/ring:

Sissel: 468 94 986

Julia: 481 76 597

  • Ved sykdom, skal elevene hentes av foresatte/sendes hjem. De trenger ikke komme innom helsesykepleier og psykolog.
  • Antall deltakere i konsultasjoner begrenses.
  • Konsultasjoner gjennomføres kun når anbefalt avstand kan overholdes.
  • Kun friske elver og foresatte kan møte til konsultasjoner.
  • Flest mulig konsultasjoner gjennomfører per telefon/video/chat.

Hva kan skolehelsetjenesten gjøre for deg?

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og kan kontaktes av ungdommen selv, foresatte, skolens personale eller andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske. Skolehelsetjenesten er også behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser ved behov.

Hvor: Underetasjen i B-blokka (samme gang som Chillern, rådgivere, IT)

Når: Tirsdag-fredag kl. 09.00-15.00

 

Du kan også ringe:
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Åpen hele døgnet)
Kirkens SOS: 22 40 00 40 (Åpen hele døgnet)
Barnevernsvakten i Oslo: 22 70 55 80 eller 92 83 83 28 (Åpen hele døgnet)
Mental helses hjelpetelefon: 116 123 (Åpen hele døgnet)
Kors på halsen (Røde Kors): 800 333 21 (Åpent kl.1400-2200)

 

Illustrasjon: plakat med viktige telefonnumre