Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Elisabeth Vinje
Telefon: 908 17 025
Tilstede: mandag, onsdag , torsdag og fredag

Psykolog

Liv Toril Øverby
Telefon: 948 40 718
Tilstede: mandag og onsdag

Hva kan skolehelstjenesten gjøre for deg?

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og kan kontaktes av ungdommen selv, foresatte, skolens personale eller andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske. Skolehelsetjenesten er også behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser ved behov.

Ta gjerne kontakt! Du kan gjerne stikke innom oss, eller ta kontakt på telefon/sms for å avtale tid.