Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og kan kontaktes av ungdommen selv, foresatte, skolens personale eller andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske. Skolehelsetjenesten er også behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser ved behov.

Ta gjerne kontakt! Du kan gjerne stikke innom eller ta kontakt på telefon/sms for å avtale tid.

Hvor: Underetasjen i B-blokka (samme gang som Chillern, rådgivere, IT)

Når: Tirsdag-fredag kl. 09.00-15.00

Hvem: Helsesykepleier Sissel Marie Chadaré, telefon 46 89 49 86, epost sisselmarie.chadare@bos.oslo.kommune.no