Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten i Bydel Østensjø

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.
Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.


Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupperHelseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie


Her finner du Skolehelseplanen for bydel Østensjø.


Kontaktinformasjon:
Helsesykepleier: Sissel Marie Chadaré
Tilstede: Mandag 10.00-15.00 Tirsdag – Fredag 8.00 – 15.30
Telefon: 4689 4986
Epost: sisselmarie.chadar@bos.oslo.kommune.no

Postadresse:
Helsetjenester barn og unge
Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier:
Stallerudveien 97
0693 Oslo


Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:
Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088
Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av Covid19-pandemien.
Anbefalinger fra sentral og lokal helsemyndigheter følges.