Hovedseksjon

Skolens ledelse

Rektor David Dunlop

Skolens øverste pedagogiske og administrative leder.

E-post: david.dunlop@osloskolen.no

 

Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte

Assisterende rektor er rektors stedfortreder.

E-post: anne.marte.lovbrotte@osloskolen.no

Anne Marte Løvbrøtte har ansvar for oppfølging av elever på Helse- og oppvekst og personalansvar for ansatte på Helse- og oppvekst.​

 

Avdelingsleder Margrethe Kristiansen

 

E-post:  margrethe.kristiansen@osloskolen.no

Margrete Kristiansen har for tiden ansvar for Nettverksskolen HO. 

 

Avdelingsleder Lars Ulvik Martinsen


E-post:lars.ulvik.martinsen@osloskolen.no

Lars Ulvik Martinsen har ansvar for oppfølging av elever på idrett og ansatte  på idrettsfagavdelingen.

 

Trinnleder VG1 ST og avdelingsleder realfag Gaute Bryhni Frostad

E-post: gaute.frostad@osloskolen.no

Gaute Bryhni Frostad har ansvar for oppfølging av elever på VG1ST, 1HOSK samt VG1ID høstterminen​. Han har personalansvar for ansatte på realfagsavdelingen.

 

Trinnleder VG2 ST og avdelingsleder språk Solveig Andersen

E-post: solveig.andersen@osloskolen.no

Solveig Andersen har ansvar for oppfølging av elever på Vg2 ST. Hun har personalansvar for ansatte på språkseksjonen.

 

Avdelingsleder Inger Helene Tellebond

E-post: inger-helene.tellebond@osloskolen.no

Inger Helene Tellebond har ansvar for elevene på særskilt tilrettelagt opplæring og grunnskoleopplæringen. Hun har også personalansvar for lærerne som jobber på disse avdelingene.

 

Avdelingsleder Mette Sverdrup

E-post: mette.sverdrup@osloskolen.no

Mette Sverdrup har ansvar for oppfølging av elever på Vg3 ST, 3BUSK og 3BUA og personalansvar for ansatte på samfunnsfagsavdelingen.

 

Utviklingsleder Kai Åge Jansson

E-post: kai.jansson@osloskolen.no

Kai Åge Jansson har ansvar for skolens utviklingsprosjekter og elevrådet. Han har ansvar for skolens miljøteam.

 

Administrativ leder Åshild Bue

Epost: ashild.bue@osloskolen.no

Åshild Bue har ansvar for eksamen, skoleplattformen og de administrative støttefunksjonene. Hun har også personalansvar for skolens kontorpersonale.