Hovedseksjon

Skolens ledelse

Rektor David Dunlop

Skolens øverste pedagogiske og administrative leder.

E-post: david.dunlop@osloskolen.no

 

Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte

Assisterende rektor er rektors stedfortreder.

E-post: anne.marte.lovbrotte@osloskolen.no

Anne Marte Løvbrøtte har ansvar for oppfølging av elever på Helse- og oppvekst og har personalansvar for ansatte på Helse- og oppvekst.​

 

Trinnleder VG1 ST og avdelingsleder realfag Gaute Bryhni Frostad

E-post: gaute.frostad@osloskolen.no

Gaute Bryhni Frostad har ansvar for oppfølging av elever på VG1ST og 1HOSK​. Han har personalansvar for ansatte på realfagsavdelingen.

 

Trinnleder VG3 ST og avdelingsleder språk Solveig Andersen

E-post: solveig.andersen@osloskolen.no

Solveig Andersen har ansvar for oppfølging av elever på Vg2 ST. Hun har personalansvar for ansatte på språkseksjonen.

 

Trinnleder vg2 ST og vg3 i skolen (BU) Marte Langdalen

Marte Langdalen.jpg

E-post: marte.langdalen@osloskolen.no

Marte Langdalen har ansvar for oppfølging av elever på vg2ST og vg3BU. Hun har personalansvar for kontaktlærere på 3BU.

 

Avdelingsleder Samfunnsfagene Eivind Høibø

Eivind Høibø.jpg

E-post: eivind.hoibo@osloskolen.no

Eivind Høibø har ansvar for voksenopplæring og lærerne i avdelingen for samfunnsfagene.

 

Avdelingsleder Idrettsfag Kai Åge Jansson

portrett KJ

E-post: kai.jansson@osloskolen.no

Kai Åge Jansson har ansvar for oppfølging av elever på idrett og ansatte  på idrettsfagavdelingen.

 

Avdelingsleder FO og 2BU Inger Helene Tellebond

E-post: inger-helene.tellebond@osloskolen.no

Inger Helene Tellebond har ansvaret for avdeling for fortrinnsrett (FO) og for elever og ansatte på 2BU.

 

Administrativ leder Åshild Bue

Epost: ashild.bue@osloskolen.no

Åshild Bue er administrativ leder og personalansvarlig for kontorpersonalet. Hun har ansvar for vitnemål, eksamen og er administrator for Skoleplattform Oslo med tilhørende systemer.

 

Avdelingsleder Margrethe Kristiansen

 

E-post:  margrethe.kristiansen@osloskolen.no

Margrete Kristiansen har for tiden ansvar for Nettverksskolen HO.