Skolens ledelse

Rektor David Dunlop

Skolens øverste pedagogiske og administrative leder.

E-post: david.dunlop@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte

Assisterende rektor er rektors stedfortreder.

E-post: anne.marte.lovbrotte@ude.oslo.kommune.no

Anne Marte Løvbrøtte har ansvar for oppfølging av elever på VG3 ST, 1HOB, og 1HOSK og personalansvar for ansatte på samfunnsfagavdelingen.

 

Avdelingsleder Margrethe Kristiansen

 

E-post:  margrethe.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

Margrete Kristiansen har for tiden ansvar for Nettverksskolen HO. 

 

Avdelingsleder Lars Ulvik Martinsen


E-post:lars.ulvik.martinsen@ude.oslo.kommune.no

Lars Ulvik Martinsen har ansvar for oppfølging av elever på idrett og ansatte  på idrettsfagavdelingen.

 

Avdelingsleder Gaute Bryhni Frostad

E-post: gaute.frostad@ude.oslo.kommune.no

Gaute Bryhni Frostad  har ansvar for oppfølging av  elever på VG1 ST, 1HOC, 1HOD og 1HOE. Gaute har personalansvar for ansatte på avdeling for norsk og engelsk.

 
Avdelingsleder 
Wenche Porsbøll

Epost: Wenche.Porsboll@ude.oslo.kommune.no

Wenche Porsbøll har ansvar for oppfølging av elever på VG2 ST, 1HOA og 2BUA/B og personalansvar for ansatte på realfagsavdelingen.

 

Avdelingsleder Inger Helene Tellebond

E-post: inger-helene.tellebond@ude.oslo.kommune.no

Inger Helene Tellebond har ansvar for elevene på særskilt tilrettelagt opplæring og grunnskoleopplæringen. Hun har også personalansvar for lærerne som jobber på disse avdelingene.

 

Avdelingsleder Mette Sverdrup

E-post: mette.sverdrup@ude.oslo.kommune.no

Mette Sverdrup har ansvar for oppfølging av elever på Vg3 ST, 3BUSK og 3BUA og personalansvar for ansatte på samfunnsfagsavdelingen.

 

Administrativ leder Åshild Bue

Epost: ashild.bue@ude.oslo.kommunen.no

Åshild Bue har ansvar for eksamen, skoleplattformen og de administrative støttefunksjonene. Hun har også personalansvar for skolens kontorpersonale.