Skolemiljøutvalget

Elever som jobber med PC

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet.  

Veileder for medlemmene

Medlemmer DS og SU

Driftstyreleder:

Erlend Des Bouvrie
erlend.bouvrie@osloskolen.no

 

Driftsstyresekretær:

Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte

Anne.Marte.Lovbrotte@ude.oslo.kommune.no

 

Driftsstyremedlemmer:

David Dunlop, david.dunlop@ude.oslo.kommune.no

Awo Osman Omar (elevrådet)

Ismail Ali (elevrådet)

Sara Brækkan (lokal representant)

Bjørn Strøm (politisk)

Marianne Refsland (ansatt)

Ida Andrine Heggset (ansatt)