Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever som jobber med PC

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet.  

Veileder for medlemmene

Medlemmer DS og SU

Dette vil bli oppdatert for skoleåret 23/24 senere.