Skolemiljøutvalget

Elever som jobber med PC

SMU skal sørge for at skolen arbeider for å overholde §9A i Opplæringsloven om elevenes psykososiale miljø. SMU skal  påse at skolen har faste rutiner for å følge opp saker der noen kjenner seg krenket av andre. eller der noen mistenker brudd på §9A. Alle har varslingsplikt i slike saker. En viktig oppgave for SMU er å forebygge krenkelser gjennom konkrete tiltak i skolemiljøet.  

Veileder for medlemmene

Medlemmer DS og SU

Driftstyreleder:

Erlend Des Bouvrie
erlend.bouvrie@osloskolen.no

 

Driftsstyresekretær:

David Dunlop

david.dunlop@ude.oslo.kommune.no

 

Driftsstyremedlemmer:

Aubry Klaus Nyiligira (elevrådet)

aubry0705@osloskolen.no

 

Leah Mary Cook (elevrådet)

leah1506@osloskolen.no

 

Stian Mogeland (elevrådet)

stian1406@osloskolen.no

Raaum, Aud
aud.raaum@osloskolen.no

Refsland, Marianne
marianne.refsland@osloskolen.no

 

Strøm, Bjørn