Hovedseksjon

Vår profil

Bilde av skolen

Totalt har skolen skoleåret 23-24 cirka 500 elever og 85 ansatte. Skolen satser på kvalitetsutvikling ved bruk av IKT i opplæringen og bruker læringsplattformen i alle fag. Skolen er basert på teamorganisering og fleksible læringsarenaer der samarbeid og evnen til å se på muligheter er nøkkelord.

Mer om våre tilbud:

Skolen ønsker å ansette pedagoger med erfaring fra læringsfremmende bruk av IKT og teamarbeid. 
Skolens visjon er Mestring - Mangfold - Miljø. 

Skolens historie

Skolen ble opprettet i 1964 som Bøler realskole med tilbud også som framhaldsskole. Skolen hadde opprinnelig 14 realskoleklasser, med elever fra mange steder i byen. På det meste hadde skolen 1100 elever. I 1973 fikk skolen to gymnasklasser, og i løpet av skoleåret 1976/77 fikk skolen sitt nåværende navn. Ulsrud videregående fikk senere klasser i handel- og kontorfag.Skolen har lang tradisjon med utveksling av elever på VG2  til England. Vi har et godt tilbud i Cambridge. 

Ulsrud videregående skole var nasjonal demonstrasjonsskole for skoleårene 2006-2008.

I anledning skolens 50-års jubileum i 2014 gikk Ulsrud videregående skole i 17. maitoget for første gang som videregående skole.

Fakta om Ulsrud

 • Åpnet i 1964 som Bøler ungdomsskole
 • I 1976 ble navnet endret til Ulsrud videregående skole
 • Nasjonal demonstrasjonsskole 2006-2008
 • Tre programområder:
  • Studiespesialisering
  • Idrett
  • Helse- og oppvekst
 • Om lag 500 elever

Visjon: Mestring - Mangfold - Miljø