Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

På vg1 er samfunnsfag og geografi obligatorisk for alle elever. Obligatoriske fag på vg2 og vg3 er religion (kun vg3) og historie. På vg2 og vg3 har vi også et bredt utvalg programfag med mange kombinasjonsmuligheter.

Det er varierte undervisningsmetoder i fagene og det arrangeres flere ekskursjoner, deriblant ekskursjoner til tingrett og lagmannsrett i rettslære. Skolen organiserer også utenlandsekskursjoner i både språkfag og fellesfag på vg3

Programfag språk, samfunnsfag og økonomi

Sosiologi og sosialantropologi

Rettslære 1 og 2

Samfunnsgeografi

Psykologi 1 og 2

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Økonomistyring

Økonomi og ledelse

Markedsføring og ledelse 1 og 2

Entreprenørskap 1 og 2

Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig engelsk

 

Drawing of a city