Hovedseksjon

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

På vg1 er samfunnsfag og geografi obligatorisk for alle elever. Obligatoriske fag på vg2 og vg3 er religion (kun vg3) og historie. På vg2 og vg3 har vi også et bredt utvalg programfag med mange kombinasjonsmuligheter.

Det er varierte undervisningsmetoder i fagene og det arrangeres flere ekskursjoner, deriblant ekskursjoner til tingrett og lagmannsrett i rettslære. Skolen organiserer også utenlandsekskursjoner i både språkfag og fellesfag på vg3

Programfag i språk, samfunnsfag og økonomi som tilbys ved skolen

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Samfunnsgeografi
 • Psykologi 1 og 2
 • Rettslære 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Engelsk 1
 • Engelsk 2

--  Les mer om fagenes innhold --

Programfag fra idrettsfag:

Som del av ditt utdanningsløp på programområdet studiespesialisering kan du hos oss også velge programfag fra idrett. Du kan velge ett eller to av følgende fag som programfag på VG2 og VG3:

 • Friluftsliv
 • Breddeidrett
 • Toppidrett (opptaksprøve i din idrett)