Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Hvem kan søke?
Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.
Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper. Vedtaket gjelder for ett og ett skoleår av gangen. Vi anbefaler at du kontakter din rådgiver på skolen for å få bistand med å søke.

Behov for dokumentasjon av behovet
Rektor kan kreve en uttalelse fra en sakkyndig instans og dette må leveres sammen med søknaden. Skal du ha tilrettelegging på privatisteksamen må du søke om dette direkte i Privatistportalen og legge med sakkyndig uttalelse.

Eksempler på tilrettelegging:

  • Skriftlig eksamen
    Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter utvidet tid og på 4-timers eksamen er det 45 minutter. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2.
  • Skjermet eksamensplass.
  • Opplesning av eksamensoppgaven der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen.
  • Skrivehjelp der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen.
  • Du kan bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin i fag der alle hjelpemidler er tillatt. Du behøver ikke søke om særskilt tilrettelegging for dette. Du er selv ansvarlig for å skaffe programmene du trenger og må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin. Alle enheter må være tilkoblet med ledning. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du bør øve på å bruke programmet før eksamen, Privatistkontoret gir ikke teknisk hjelp. Du bør bruke et program med skann-funksjon, og som fungerer i nettleser. Programmer som oversetter tekst til et annet språk (oversettelsesprogrammer) i språkfag er ikke tillatt.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen
Utvidet tid: inntil 10 minutter mer til eksaminasjon på eksamensdagen. Opplesing av eksamensoppgaven.

Søknadsfrist
Dersom du har kroniske lidelser som er av varig art må du søke innen fristen.

  • 15. September (for de som skal ha eksamen i høstsemesteret)
  • 15. november (for tentamen og prøver i høstsemesteret)
  • 1. februar (vårsemesteret)

Ved akutte behov vurderer vi søknader utover fristen. Da vil vedtaket kun gjelde så lenge det akutte behovet er til stede.

Slik søker du:
Kontakt din rådgiver på skolen som vil bistå deg med søknaden.

Når får du svar?
Du må regne med noe saksbehandlingstid. Når saken din er behandlet vil du få en varsling i VISMA. Det blir også sendt et vedtak til din digitale postkasse.

Særskilt tilrettelegging på Privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen og trenger tilrettelegging må du søke direkte i Privatistportalen