Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Hvem kan søke?

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.

Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper. 

Du må dokumentere behovet

Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans (for eksempel av fastlegen din dersom det gjelder medisinske forhold), og må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om. Ta kontakt med rådgiver på skolen i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. 

Hva kan du søke om?

Utvidet tid ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Du får 10 minutter mer i forberedelsestiden eksamensdagen.

 • Utvidet tid ved skriftlig eksamen: På 5-timers eksamen er det 60 minutter og på 4-timers eksamen er det 45 minutter utvidet tid. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2, slik at du får litt mer tid på hver del.
 • Opplesing av eksamensoppgaven
 • Skjermet eksamensplass
 • Skrivehjelp ved skriftlig eksamen. Du dikterer din besvarelse til en som skriver for deg. Du godkjenner teksten og leverer din besvarelse.

I enkelte tilfeller kan du søke om å få endret eksamensform, men det er ikke mulig i alle fag. Du kan for eksempel ikke endre eksamensform i norsk, språkfag eller naturfag. 

Når må du søke?

Dersom du har kroniske lidelser som er av varig art må du søke innen fristen

 • Innen 15. september (høstsemesteret)
 • Innen 1. februar (vårsemesteret)
 • Ved akutte behov vurderer vi søknader utover fristen. Da vil vedtaket kun gjelde så lenge det akkutte behovet er tilstede. 

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadskjema. Behov av varig art vil gjelde så lenge du er elev ved skolen.
 2. Send søknadsskjema og dokumentasjon i posten. På konvolutten skriver du:
  Oslo kommune, Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole
  PB6127 Etterstad
  0602 Oslo