Programområde realfag

På VG1 er matematikk 1P (1P og 1T) og naturfag obligatorisk for alle elever. Videre tilbyr vi de fleste programfag på VG2 og VG3.

Vi er opptatt av varierte arbeidsmetoder i arbeidet med realfagene og i realfagsøktene vil du oppleve blant annet følgende:

  • IKT; bruk av matematiske dataverktøy som Excell og Geogebra
  • Tavleundervisning, pararbeide, gruppearbeid og selvstendig arbeid.
  • Elevforsøk / praktisk arbeid
  • Ekskursjoner

Å velge realfag på videregående skole, er å legge grunnlaget for en realfaglig utdannelse videre. Realfagskompetanse er sterkt etterspurt av både privat og offentlig virksomhet. Kunnskap i realfag gjør det mulig å kvalifisere seg for mange spennende, utviklende og godt betalte jobber. 

Dersom du liker og mestrer realfag, bør du velge slike fag i videregående skole.

Realfag på Ulsrud

Vi har følgende realfagtilbud for VG2 og VG3 

  • Biologi 1 og Biologi 2
  • Fysikk 1 og Fysikk 2
  • Kjemi 1 og Kjemi 2
  • Matematikk: 2P, R1, R2, S1 og S2

 

Eksempler på yrker der man trenger realfaglige kunnskaper er:
lege, tannlege, farmasøyt, sivilingeniør, ingeniør, økonom, IT-konsulent og veterinær.

Drawing of a city