Hovedseksjon

Idrettsfag med toppidrett

en gruppe menn som spiller fotball

Du vil få mulighet til å trene og utvikle ferdigheter i din idrett i skoletiden, to ganger i uka. Dyktige lærere sørger for individuell veiledning og tilrettelegging. Innen faget toppidrett vil du jobbe med ferdighetsutvikling, treningsplanlegging og basistrening, hvor målrettet og systematisk trening er viktige stikkord.

Vi tilbyr toppidrett fotball:

  • To trenere med bred spiller- og trenererfaring
  • Trener inne i Manglerudhallen om vinteren
  • Utendørs kunstgressbane på Haraløkka vår og høst

UC2024-38.jpg

Hvert skoleår gjøres det en vurdering om vi kan tilby egne toppidrettsgrupper når det er nok antall elever som ønsker en type toppidrett. Det må være tilstrekkelig antall elever for at gruppene skal opprettes og settes inn lærerressurs på disse. Eksempelvis et minimum antall på 8 håndball- eller basketballspillere.

Elever som ønsker toppidrett der det kun er 1-3 elever med samme idrett, vil falle inn under en toppidrettsgruppe som har flere utøvere fra for eksempel individuelle idretter. Disse elevene trener primært på skolen, men de kan også trene i sin egen klubb med oppfølging fra en lærer fra skolen.

Elever som velger Toppidrett individuell må selv vurdere sammen med foresatte og trener om det er hensiktsmessig å ha dette faget. Kravet for å velge dette faget er at man er en aktiv utøver, trener seriøst på fritiden og konkurrerer i sin idrett.

Vi legger forholdene til rette for seriøse utøvere, uansett idrett!

Fakta om Toppidrett

  • To økter i uka hvor du trener kun din spesialidrett.
  • Du lærer i tillegg å planlegge egen trening, og får kunnskap om hvilke krav som stilles til holdninger, livsstil og kosthold hos en toppidrettsutøver.
  • Deltakelse i skoleturneringer og treningskamper mot andre skoler.
  • Treningsleir