Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Ulsrud videregående skole gjør en innsats for miljøet bl.a. ved å sortere restavfall, papir og e-avfall.  En annen stor bidragyter er at vi benytter jordvarme og ikke oljefyr til oppvarming. Vi har også et godt tilbud til sykkelparkering på skolen slik at elevene kan sykle til og fra skolen.