Hovedseksjon

Klage på karakterer

Klage på standpunktkarakter

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • VG3 elever har hurtigklagefrist fra kunngjøringsdato
 • Klagen må skrives på eget skjema og være signert av deg
 • Klagen leveres til skolens kontor
 • Det blir innhentet uttalelse fra faglærer og rektor før den sendes til klagenemda
 • Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig.

Les mer om klage på standpunktkarakterer på Oslo kommunes nettsider 

Klage på eksamenskarakter

Frist for å klage

 • Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. VG3 elever har hurtigklagefrist fra kunngjøringsdato
 • Klagen må skrives på eget skjema og være signert av deg
 • Klagen leveres til skolens kontor


Skriftlig eksamen

 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.


Muntlig eksamen

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. 
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. I videregående opplæring sendes klagen til en klagenemnd oppnevnt av byrådet i Oslo.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. I videregående opplæring har du rett til å gå opp til ny eksamen.


Slik klager du

 • Snakk med en faglærer før du klager.
 • Skriv klagen på eget klageskjema.
 • Klagen må undertegnes.
 • Send klagen i posten. På konvolutten skriver du:
  Oslo kommune, Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole
  PB6127 Etterstad
  0602 Oslo

 • Du trenger ikke begrunne klagen.

Les mer om klage på eksamenskarakterer på Oslo kommunes nettsider

Har du tatt fag som privatist?

Hvis du har tatt opp fag som privatist må du følge deres ordning for klager.
Les mer om dette på privatistkontorets sider.