Hovedseksjon

Lånekassen

Lånekassen logo

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen. 

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du: 

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine


Skolen melder fra til Lånekassen hvis du:

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag


Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen.
Du finner 
mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.