Forsert løp i matematikk og engelsk

Lærer og elev

Ulsrud vgs. tilbyr 10. klassinger ved Abildsø, Bøler, Haugerud, Lofsrud, Oppsal, Skullerud og Skøyenåsen å følge matematikk eller engelsk på Ulsrud.

Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver ved din ungdomsskole. Som elev vil du da ha kurset som 1. klassinger på videregående har, tilsvarende fem timer i uka. Ofte brukes timer fra valgfag eller utdanningsvalg på ungdomsskolen til dette. En fast lærer har undervisningen på Ulsrud, der læreren også jobber til vanlig. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever, som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk.

Under kan du se lenke til presentasjon fra foreldremøte for 9. klassinger våren 2017. Her finner du nærmere informasjon om tilbudet. Når du starter på videregående, tilbyr Ulsrud videre forsering i fagene. 

I matematikk kan du som Vg1-elev hos oss ta realfaglig matematikk (R1), som er kurs for Vg2 på videregående. Videre kan du som Vg2-elev fortsette med R2, og da fullføre øverste nivå i matematikk. 

I engelsk kan du ta internasjonal engelsk som Vg1-elev, å videre samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig kultur og litteratur på øverste nivå på Vg2. For å velge å forsere anbefaler vi ekstra motivasjon for faget, god arbeidskapasitet og sterke faglige resultater. 

Ulsrud har lang tradisjon for forsert løp. Mange elever har fullført og bestått med gode faglige resultater hos oss. Våre dyktige og erfarne lærere legger opp gode løp for elevene.

Presentasjon fra informasjonsmøtet