Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

En av våre ansatte er sertifisert som ruskontakter gjennom KoRus: Marianne Borgly som er rådgiver.

Hvis du er bekymret for deg selv eller andre eller bare ønsker en prat/dialog rundt temaet rus, så kan du kontakte Marianne.

 

Marianne Borgly
Telefon 907 08 634
E-post marianne.borgly@osloskolen.no

KoRus Oslo er ett av flere kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. De bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak, blant annet gjennom  Rusmiddelforebygging i skolen.