Hovedseksjon

Rusforebyggende arbeid

Flere av våre ansatte er sertifisert som ruskontakter gjennom KoRus.

Hvis du er bekymret for deg selv eller andre eller bare ønsker en prat/dialog rundt temaet rus, så kan du kontakte rusteamet.

 

KoRus Oslo er ett av flere kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. De bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak, blant annet gjennom  Rusmiddelforebygging i skolen.