Rusforebyggende arbeid

To av våre ansatte er sertifisert som ruskontakter gjennom KoRus: Lina Ingvaldsen Gabler og Marianne Borgly. Lina er miljøarbeider og Marianne er rådgiver.

Hvis du er bekymret for deg selv eller andre eller bare ønsker en prat/dialog rundt temaet rus, så kan du kontakte Lina eller Marianne.

 

Lina I. Gabler
Telefon 482 91 004
E-post lina.gabler@osloskolen.no

 

Marianne Borgly
Telefon 907 08 634
E-post marianne.borgly@ude.oslo.kommune.no

KoRus Oslo er ett av flere kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. De bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak, blant annet gjennom  Rusmiddelforebygging i skolen.