Hovedseksjon

Regler for bruk av IKT-utstyr

Reglementet kan du lese her.