Hovedseksjon

Fritak fra sidemål

Hvis du skal søke om fritak for vurdering i norsk sidemål, må du gjøre dette i VISMA. Du finner det under søknader. Velg fanene "fritak" og velg deretter "fritak sidemål" under "fritakskategori".

 

Minst ett av følgende kriterier må være oppfylt:

- Du har problemer med å lære begge målformer pga. sykdom, skade eller dysfunksjon.

- Du har ikke gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet.

- Du har hatt særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet eller i vgs.

- Du har gått på internasjonal eller utenlandsk skole (godkjent i Norge) i løpet av ungdomstrinnet eller i vgs. 

 

Hvis du har hatt fritak på ungdomsskolen pga. ett av punktene over, vil du også få det på vgs.

Elever som har fritak for vurdering i norsk sidemål, skal få underveisvurdering uten karakter.