Hovedseksjon

Fritak fra sidemål

Oslo kommunes nettsider finner du skjema for å søke om fritak fra vurdering med karakter.

Dette er en tjeneste hvor du må logge deg inn med for eksempel MINID, BANKID eller BANKID PÅ MOBIL.