Fritak fra sidemål

Søknad må sendes skriftlig og vitnemål fra ungdomsskolen og eventuell annen dokumentasjon må legges ved.

Søknadsskjema finner du her.

Søknaden sendes til denne adressen:

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ulsrud vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo
- Merk konvolutt med skolens navn

Eventuelt per e-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
- Merk e-post med skolens navn