Hovedseksjon

VG1 Programområde helse- og oppvekstfag

Elever lager pepperkakehus

Fagene på helse- og oppvekstfag

Fellesfag 12 timer/uke:

 • Engelsk - 3 timer
 • Norsk - 5 timer
 • Naturfag - 2 timer
 • Matematikk - 3 timer
 • Kroppsøving - 2 timer

Felles programfag 17 timer pr uke:

 • Helsefremmende arbeid – 7 timer
  forebyggende helse, kosthold, kroppen vår (anatomi/fysiologi)
 • Yrkesutøving – 5 timer
  Lover og regler Yrke- og utdanningsmuligheter,  ulike kulturer, oppvekstsektoren og helse- og sosialvesenets oppbygging og funksjon
 • Kommunikasjon og samhandling – 5 timer
  psykologi, samspill mellom mennesker
 • Yrkesfaglig fordypning – 6 timer
  To praksisperioder (høst og vår) hvor eleven er ute i praksis for å få innblikk i yrkene innen helse- og oppvekstfag og hvordan arbeidslivet fungerer. Dette for å bli sikrere på hvilket VG2 kurs som er aktuelt å velge.

 

Om helse- og oppvekstfag

 • Ulsrud videregående har 5 klasser på VG1.
 • Undervisningen er delt inn i periodeplaner bygget på de forskjellige livsfaser.
 • Arbeidsmetodene som brukes kan være diskusjoner, forelesning, samarbeid, prosjekt, praktisk arbeid, veiledning mm.