Hovedseksjon

Fraværsregler

Les mer om fraværsreglene på Oslo kommunes hjemmeside.

 

Ved fravær fra undervisningen ved Ulsrud vgs gjelder følgende:

  1. Elever over 18 år og foresatte til elever under 18 år må dokumentere fraværet så snart som mulig og senest innen midnatt 1.fraværsdag. Dette må skje på følgende måte: sende e-post, skolemelding eller sms til kontaktlærer

  2. Elever som kommer mer enn 15 minutter for sent til en undervisningstime får dette registrert som fravær for hele timen. Elever som kommer til undervisning etter timen har begynt men innen de første 15 minuttene vil få dette registret som en ordens anmerkning. Udokumentert fravær vil bli registrert som en atferds anmerkning.

Permisjoner til feriereiser utenom skolens ferier gis ikke.