Hovedseksjon

Vitnemål

Vitnemål

Alle elever som har fullført og bestått på Ulsrud videregående skole får i tillegg utdelt vitnemålet i papirformat. Dersom du skal levere fra deg vitnemålet må du kun gi fra deg en kopi og beholde originalen selv. Skolen kan være behjelpelig med å kopiere og stemple med Rett kopi som du kan gi fra deg. 

Forbedret eller tatt opp fag

Dersom du har forbedret karakterer eller tatt opp fag må du kontakte den videregående skolen du avsluttet utdanningen på for å få laget nytt vitnemål.  Sørg for å ta kontakt med din avgangskole i god tid før søknadsfristen da det er noe saksbehandlingstid på å få laget nytt vitnemål. 

Oversettelse av vitnemål

Avgangsskolen kan  være behjelpelig med å oversette ditt vitnemål til engelsk dersom du skal søke skole i utlandet.  Sørg for å ta kontakt med din skole i god tid før søknadsfristen da det er noe saksbehandlingstid på å få oversatt  vitnemål. Andre språk skolen har mulighet til å oversette til er fransk, tysk og spansk.  

Les mer om dokumentasjon for fullført opplæring på Oslo kommunes nettsider

Fakta om vitnemål

Vitnemål
får du når du har fullført og bestått videregående skole i Norge. 
Overføres til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

 

Kompetansebevis
får du dersom du ikke har bestått alle fag i videregående skole.
Overføres ikke til NVB