VG2 i Cambridge

Cambridge Regional College

Tilbudet gjelder alle elever på videregående skoler i Oslo. Du kan kontakte rektor David Dunlop for nærmere informasjon. Tlf. 22 75 76 20. 

Søknadsfrist er 1. mars. 

Du søker som vanlig på VIGO, men med egen kode for vårt tilbud i Cambridge. Søkere fra andre skoler bes i tillegg sende e-post til skolens postmottak: ulsrudvgs@ude.oslo.kommune.no

Fakta om oppholdet

  • Ulsrud har lang tradisjon med utveksling til England
  • Elevene får undervisning som følger norsk læreplan i Cambridge av engelske lærere.
  • I tillegg til lærere ved CRC har de også et sett med skyggelærere ved Ulsrud vgs.
  • Skyggelærerne har det endelige karakteransvar
  • Eksamen avlegges i Norge
  • Privat innkvartering
  • Alle elever får stipend fra Lånekassen
  • Søknadsfrist 1. mars
Drawing of a city