Hovedseksjon

Eksamen

Kunst

Nyttige lenker for deg som skal ha eksamen:
Eksamensreglement Ulsrud vgs
Forberede og ta eksamen
Nettbasserte ressurser tilgjengelig under skriftlig eksamen

Film fra Utdanningsdirektoratet for deg som skal ha skriftlig eksamen
Datoer for skriftlig eksamen

 

Til deg som skal ha skriftlig eksamen på Ulsrud vgs

 

FRAMMØTE TIL EKSAMEN

  • Du vil se i VISMA , meny eksamenspartier, hvilket rom du ska sitte på.
    Normalt foregår eksamen i skolens aula. Det vil også være oppslag på skolen.
  • Alle elever skal møte ved eksamenslokalet senest kl. 0830, eksamen starter presis kl. 0900.
  • Ved inngang til eksamenslokalet må du sjekke inn: Du må vise legitimasjon og levere avslått mobil + klokke i lukket, navnet konvolutt. Du vil få dette igjen etter avsluttet eksamen.
  • Husk å møte forberedt med alt utstyr du skal benytte på eksamen.
  • Etter ankomst i lokalet for eksamen skal du oppholde deg på din plass som er markert med navnelapp.
  • Ingen kan forlate rommet eller luftes før kl. 10, Jfr. 3-25 (Forskrift til opplæringslova)

LEGITIMASJON:

Alle må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. Man risikerer å bli avvist om man ikke kan vise frem dette.

REGLEMENT:

På eksamensdagen må alle eksamenskandidater følge gjeldende eksamensreglement og ordensreglement.

HJELPEMIDLER PÅ SKRIFTLIG EKSAMEN

Alt som ligger lokalt lagret på maskinen er tillatt å bruke. Du kan teste om du har tilgang til filene dine lokalt ved å koble datamaskinen fra internett, eller sette den på flymodus. Vi anbefaler at tester følgende:

  • Kontroller at nødvendige programvarer (f.eks.Office 365, IntoWords, OneDrive, OneNote) fungerer uten tilgang til internett.

  • Kontroller at du har tilgang til filer som ligger lokalt på din datamaskin uten tilgang til internett.

Du er selv ansvarlig for at din datamaskin er oppdatert når du kommer til eksamen. Får du problemer med datamaskinen din, kan det være at du ikke får levert din besvarelse.

Noen eksamener krever bruk av eksternt utstyr som f.eks. hodetelefoner eller tastatur. Søk opp fagkoden på kandidat.udir.no for spesifikk informasjon om utstyr og hjelpemidler til din eksamen.

Alt teknisk utstyr som skal brukes under eksamen må kunne kobles til din datamaskin med kabel. Det er ikke tillatt å bruke utstyr som er koblet til med Bluetooth, IR eller annen form for trådløs tilkobling. Skolen har hodetelefoner til utlån på eksamen.
NETTBASERTE HJELPEMIDLER

På skriftlig eksamen vil internett være stengt. Her finner du hvilke nettsteder som er tilgjengelige. På todelt eksamen vil du ikke kunne benytte noen hjelpemidler på del 1.

BRUK AV PC PÅ EKSAMEN

Kun skolens PC kan benyttes på eksamen.
For at PC skal fungere godt på eksamen må den være oppdatert. Dette gjøres ved at du daglig restarter PC når du er på skolen. La PC være tilkoblet skolens nett i minst 2 timer i strekk minst en gang i uken. Du må ikke lukke PC under disse to timene.

Elever som har glemt PC vil i de fleste tilfeller ikke få avlagt eksamen eller må skrive for hånd der eksamensformen tillater det.

Er du ikke elev i Osloskolen får du låne pc.

Internett vil være stengt for din bruker på eksamensdagen.

Det blir gjort kontroll av alle PC under eksamen. Dersom du selv oppdager at du har tilgang til internett, må du snarest varsle en vakt.


Har du spørsmål om eksamen kontakt:
Åshild Bue ashild.bue@osloskolen.no

Eksamen og avslutning av skoleåret vår 2023:

Privatisteksamen

Oppmelding på privatistweb velg fylke Oslo

Oppmeldingsfrist 1. februar og 15. september

Les mer om å melde seg opp som privatist