Hovedseksjon

Eksamen

Kunst

Informasjon om gjennomføring av eksamen:

På eksamensdagene skal eksamenskandidatene møte senest kl 0830 utenfor det rommet eksamen skal være i.

 • Du må ha med deg legitimasjon. Du skal møte forberedt og med alt utstyr du skal benytte på eksamen.
 • Det er kun lov å bruke skole-PC.
 • Er du ikke lenger elev i Osloskolen, får du låne PC. Dokumenter du skal benytte kan du ha med på minnepenn.

Andre viktige dokumenter å lese før eksamen er:

Eksamensreglement

Nettbasserte ressurser tilgjengelig under eksamen

 

Informasjon til eksamenskandidatene på eksamensdagen

 1. Les nøye plass-informasjon som ligger på bordet tildelt deg. La plass-informasjon ligge lett synlig for vaktene gjennom hele eksamen sammen med legitimasjon.
 2. Mobiltelefoner, klokker og andre elektroniske kommunikasjonsenheter legges avslått i veske. Veske og jakke plasseres på anvist sted i lokalet.
 3. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før kl. 10:00. Blir du syk under eksamen, må du kontakte vakt. Ingen må forlate plassen uten at eksamensvakt har gitt tillatelse.
 4. Hjelpemidler
  a. På todelt eksamen er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt under del 1.
  b. Hjelpemidler til del to legges på gulvet ved siden av pulten din
  c. For andre fag og på del 2 på todelt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.
  d. Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.
  e. Hvis det er andre begrensinger i ditt fag, står det på plass-informasjonsarket.
 5. Eksamensoppgaven deles ut klokken 09:00. Bokmålstekst står bakerst i eksamensoppgaven. Ved todelt eksamen får du utlevert del 1 og del 2 samtidig og et omslagsark som skal fylles ut på forsiden. Du kan begynne å arbeide med del 2 på nytt ark før del 1 er levert, men uten hjelpemidler.
 6. Det er kun skolens PC som er godkjent til bruk ved eksamen. Den skal være helt avslått før du starter pålogging. Nødvendig påloggingsinformasjon ligger sammen med din plass-informasjon.
 7. Du kan ikke benytte Bluetooth under eksamen. Du må bruke ledning for å koble til enheter, f.eks. tastatur, mus eller hodetelefoner. Du kan ikke bruke trådløst
  utstyr som kobles til med f.eks. wifi, Bluetooth, eller infrarød tilkobling (IR).
 8. Ved behov for bruk av hodetelefoner har skolen dette til utlån.
 9. Eventuelle filer som skal lastes opp må være lagret som PDF før du leverer.
 10. Skriver du for hånd, må du benytte skolens eksamenspapir som du får utdelt av eksamensvaktene. Du må skrive med blå eller sort penn.
 11. Det blir gitt beskjed når det gjenstår én time av total eksamenstid.
 12. Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å skrive ditt navn eller annet som kan avsløre din identitet i besvarelsen blir rapportert som FUSK eller forsøk på fusk.
 13. Datatrafikk og digital kommunikasjon overvåkes elektronisk i eksamenslokalet. Oppdages det elektroniske kommunikasjonsenheter som ikke er avslått under eksamen, behandles dette som forsøk på fusk.
 14. Kontakt vakt når du er ferdig med eksamen. Din signatur på plass-informasjonen er din bekreftelse på korrekt levert besvarelse. Forlater du eksamenslokalet uten å signere for levert besvarelse, vil besvarelsen ikke bli sensurert.
 15. Oppgavesett, kladdeark og ubrukte ark skal leveres inn før du forlater lokalet.
 16. Ved eventuelle unormale forhold i eksamenslokalet vil det bli gitt en felles beskjed hvordan du skal forholde deg.

Privatisteksamen

Oppmelding på privatistweb velg fylke Oslo

Oppmeldingsfrist 1. februar og 15. september

Les mer om å melde seg opp som privatist