VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag

Elever i skogen

Muligheter med barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Læretid på to år etter  avsluttet VG2 BU
 • Etter endt læretid kan du ta fagbrev og bli fagarbeider
 • Etter VG2 BU kan du velge å ta allmenn påbygging (1 år), som gir deg studiekompetanse.

 • Arbeidssteder som fagarbeider:
  - Barnehage
  - SFO/skole
  - Ungdomsklubber
  - Institusjoner for funksjonshemmede
Drawing of a city