VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag

Elever i skogen

Du lærer om sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. Ulsrud videregående skole har to klasser med barne- og ungdomsarbeiderfag.

Fagene på barne- og ungdomsarbeider

Fellesfag 9 timer /uke:

 • Norsk - 2 timer
 • Samfunnslære - 3 timer
 • Engelsk - 2 timer
 • Kroppsøving - 2 timer

Felles programfag 17 timer / uke

 • Helsefremmende arbeid - 5timer
  Omsorg for barn og unge i ulike aldre
  Holdninger i forhold til oppvekst og oppdragelse
  Fysisk aktivitet og kosthold
  Førstehjelp for barn
  Sikkerhet der barn og unge oppholder seg

 • Kommunikasjon og samhandling – 5 timer
  Ulike former for kommunikasjon
  Sosial kompetanse hos barn og unge
  Barnets utvikling
  Voksenrollen
  Grensesetting og konflikthåndtering
  Brukermedvirkning

 • Yrkesutøvelse 7 - timer
  Barne- og ungdomsarbeiderens yrkesrolle
  Kunnskap om pedagogisk arbeid
  Observasjon
  Planlegging
  Lek og læring
  Oppvekstmiljøet og utviklingsmuligheter
  Hva påvirker barn og unge
  Tilrettelegging for barn og unge i ulike institusjoner

 • Yrkesfaglig fordypning 9 timer / uke
  Praksis i barnehage, skole/ AKS og ungdomsklubb
  Praksis på Frambu med funksjonshemmede

Muligheter med barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Læretid på to år etter  avsluttet VG2 BU
 • Etter endt læretid kan du ta fagbrev og bli fagarbeider
 • Etter VG2 BU kan du velge å ta allmenn påbygging (1 år), som gir deg studiekompetanse.

 • Arbeidssteder som fagarbeider:
  - Barnehage
  - SFO/skole
  - Ungdomsklubber
  - Institusjoner for funksjonshemmede