Hovedseksjon

VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag

Elever i skogen

Du lærer om sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge. Ulsrud videregående skole har fire klasser med barne- og ungdomsarbeiderfag.

Fagene på barne- og ungdomsarbeider

Fellesfag:

 • Norsk
 • Samfunnslære
 • Kroppsøving

Felles programfag 17 timer per uke:

 • Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (5 timer)
 • Pedagogisk arbeid (7 timer)
 • Kommunikasjon og samhandling (5 timer)
 • Yrkesfaglig fordypning (9 timer)

Muligheter med barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Læretid på to år etter  avsluttet VG2 BU
 • Etter endt læretid kan du ta fagbrev og bli fagarbeider
 • Etter VG2 BU kan du velge å ta allmenn påbygging (1 år), som gir deg studiekompetanse.

 • Arbeidssteder som fagarbeider:
  - Barnehage
  - SFO/skole
  - Ungdomsklubber
  - Institusjoner for funksjonshemmede