VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag

Elever i skogen

Muligheter med barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Læretid på to år etter  avsluttet VG2 BU
 • Etter endt læretid kan du ta fagbrev og bli fagarbeider
 • Etter VG2 BU kan du velge å ta allmenn påbygging (1 år), som gir deg studiekompetanse.

 • Arbeidssteder som fagarbeider:
  - Barnehage
  - SFO/skole
  - Ungdomsklubber
  - Institusjoner for funksjonshemmede
Drawing of a city

Utveksling til Cambridge

En gruppe elever fra Barne- og ungdomsarbeiderfaget får besøke Cambridge Regional College en uke i løpet av våren. Der deltar de i undervisning, besøker skoler og barnehager.

Drawing of a city