Hovedseksjon

Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse

Klasse i Frognerparken

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Innsøkning etter egen kode: Vigo-kode HSHSF1N-B- Helse og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeider, studiekompetanse, 3-årig og inntak etter ordinær poengkonkurranse.

Har du spørsmål, kontakt:
Ulsrud videregående skole
Assisterende rektor Anne Marte Løvbrøtte
anne.marte.lovbrotte@osloskolen.no
Tlf. 22 75 76 20

Utdanningsløpet for deg som

  • ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider, og som senere vil ha muligheten til å velge høyere utdanning
  • ønsker en mer praktisk og faglig tilpasset opplæring fram til generell studiekompetanse
  • ønsker å fordele fellesfag og programfag jevnere mellom trinnene enn gjeldende fordeling
  • vet at du vil studere videre på høyskole/universitet innenfor fagretningen, f.eks. for å bli barnehagelærer eller barnevernspedagog.

Timefordeling treårig løp BU med studiekompetanse

Timefordeling treårig løp BU.jpg

Alternative veier ved dette utdanningsløpet

Alternative veier BU.jpg