Treårig barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse

Klasse i Frognerparken

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Innsøkning etter egen kode: Vigo-kode HSHSF1N-B- Helse og oppvekstfag med barne- og ungdomsarbeider, studiekompetanse, 3-årig og inntak etter ordinær poengkonkurranse.

Har du spørsmål, kontakt:
Ulsrud videregående skole
Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag: Margrethe Kristiansen
margrethe.kristiansen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22 75 76 20.