Hovedseksjon

NAV-rådgiver

Kohestan Mohammadi.jpg

NAV-veileder skal hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt, og bidra til at færre elever avbryter videregående opplæring.


NAV-veileders målgruppe:

  • Elever i fare for å avbryte påbegynt videregående opplæring
  • Ungdom som har avbrutt videregående opplæring

NAV-veileder kan blant annet bidra med:

  • Gi råd om utdanning og arbeidsmarked
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gi bistand ved vanskelige bo- og hjemmeforhold
  • Koble på nødvendig hjelpeapparat rundt eleven
  • Rettigheter hos NAV/bydel og Lånekassen - eller andre lignende ting
  • Arbeidstrening og overgang fra skole til arbeid
  • Veiledning ved jobbsøk
  • Støttesamtaler


Du kan komme innom eller ta kontakt på tlf: 955 26 361 eller på e-post: kohestan.mohammad@nav.no.

NAV-veilederen har kontor i underetasjen i B-blokka på Ulsrud vgs. NAV-veilederen har taushetsplikt.