Hovedseksjon

Matematikkvalg VG1 Studiespesialiserende og VG1 Idrett

1T er beregnet for elever som ønsker å arbeide videre med matematikk eller beslektede fag og som tenker å studere ingeniørfag, realfag, datafag, medisin og lignende.
Erfaring viser at elever bør ha et faglig nivå tilsvarende karakteren 4 eller høyere fra ungdomsskolen.

1P er mer praktisk rettet med vekt på anvendelse i dagligliv og yrkesliv, samt at det gir et godt grunnlag for studier innenfor økonomiske fag og samfunnsfag.

Både 1T og 1P gir generell studiekompetanse. Ved opptak til høyere studier vil karakterene i de to fagene telle likt. Hvilken type matematikk eleven velger vil kunne ha betydning for senere studier og vi ber derfor elevene legge vekt på å velge det som passer best for egne planer, interesser og evner.

Faglærerne vil informere elevene om de to fagene og gi råd om hva den enkelte bør velge. Som et ledd i valget, vil skolen teste forkunnskapene i matematikk. På bakgrunn av dette og karakteren fra ungdomsskolen, vil faglærerne kunne anbefale hva den enkelte bør velge.