Hovedseksjon

Fritak for vurdering i sidemål

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
1. Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen, kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.
2. Når en elev i grunnskolen og videregående opplæring får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Valgretten gjelder bare dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.
3. Elever i hele grunnopplæringen har også rett til fritak dersom de på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene.
4. Elever har også rett til fritak når de ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

Elever som får fritak for vurdering med karakter, må følge undervisningen i sidemålet.