Hovedseksjon

Miljøterapeuter

Skolen har eget miljøteam, som består av miljøterapeutene Fethawit Hakin og Mabell Holand.
Miljøteamet har som ansvar å legge til rette for et godt skolemiljø, bygget på trivsel, trygghet og relasjoner.
De har kontor i underetasjen i B-blokka sammen med elevenes rekreasjonsbase, Chiller’n. Et rom som disponeres av elever i friminutt, fritimer og andre aktiviteter i regi av miljøteamet.

Fethawit Hakin.jpg

Miljøterapeut Fethawit Hakin, e-post fethawit.hakin@osloskolen.no

 

Miljøterapeut Mabell Holand, e-post mabell.holand@osloskolen.no