Hovedseksjon

Valg av programfag på VG2 og VG3

Blokk A

Blokk B

Blokk C

Blokk D

Blokk E

Fysikk 1

Kjemi 1

Biologi 1

Matte S1

Friluftsliv 1

Biologi 2

Fysikk 2

Kjemi 2

Matte R1

 

Økonomistyring

Markedsføring og ledelse 1

Rettslære 2

Matte S2

 

Internasjonal engelsk

Samfunnsgeografi

Samfunnsfaglig engelsk

Matte R2

 

Markedsføring og ledelse 2

Økonomi og ledelse

Samfunnsøkonomi 1

Psykologi 2

 

Sosialkunnskap

Spansk 1 + 2

Psykologi 1

Sosiologi

og sosialantropologi

 

 

Tysk 1 + 2

 

Rettslære 1

 

 

 

 

Samfunnsøkonomi 2

 

 

 

 

Topp-/breddeidrett