Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse

 

Vg2

Vg3

Fag

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig

Muntlig og/eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

NB! Hvis du ikke skal ha fordypning i faget kan du også velge Markedsføring og ledelse 1 i Vg3.

Faget gir innføring i sentrale markedsføringsteorier, og forståelse for hvordan teoriene kan anvendes i praksis til å lage konkrete markedsføringsstrategier og iverksette tiltak, samt hvordan forbrukermarkedet endrer seg med tiden. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og motivere de ansatte. Du vil lære om hva som får deg til å kjøpe det du kjøper, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å utvikle og selge varer og tjenester som kundene vil ha. Faget gir deg også innsyn i sentrale ledelsetema og organisasjoner og deres oppbygning. Faget skal ruste deg til å tenke på bærekraftig verdiskaping i samfunnet.

I Markedsføring og ledelse 1 vil du lære om marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene (produkt/pris/distribusjon/markedskommunikasjon) og organisasjon og ledelse.

Markedsføring og ledelse 2 bygger videre på denne kunnskapen, og du vil lære mer om situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene (produkt/pris/distribusjon/kommunikasjon), personalutvikling og ledelse, markedsstrategi og planlegging samt etikk og samfunnsansvar.