Hovedseksjon

Rettslære

 

Vg2

Vg3

Fag

Rettslære 1 og/eller 2

Rettslære 1 og/eller 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Rettslære 1: Muntlig

Rettslære 2: Muntlig eller skriftlig

Rettslære 1: Muntlig

Rettslære 2: Muntlig eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

NB! Du trenger ikke å ta Rettslære 1 før Rettslære 2.

I Rettslære 1 lærer du om metodelære, familie- og arverett, arbeidsrett, strafferett, rettergangsordningen.

I Rettslære 2 lærer du om metodelære, erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, kjøpsrett, forbrukerrett og forvaltningsrett.