Hovedseksjon

Kjemi

 

Vg2

Vg3

Fag

Kjemi 1

Kjemi 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig-praktisk

Muntlig-praktisk eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

Tilleggspoeng

0,5

0,5

NB! Om du ikke ønsker fordypning i faget kan du velge Kjemi 1 i Vg3.

Faget skal gi deg en forståelse for hvordan stoffer er bygd opp og om stoffenes egenskaper og reaksjoner. Ønsker du f.eks. å bli lege, jobbe med bioteknologi eller med forskning er kjemifaget riktig utgangspunkt.

Kjemi 1 er faget der du lærer om hvordan ulike stoffer er bygd opp, hvorfor noen stoffer
er faste mens andre er gasser og hvorfor noen stoffer eksplodere. Forsøk er en svært viktig del av faget og du vil få muligheten til å formulere egne hypoteser som du må teste gjennom observasjoner og eksperimenter.

I Kjemi 2 vil du også få innblikk i hvilken betydning kjemi har i samfunnet innen viktige områder som
industriell prosess- og produktutvikling, medisin, bioteknologi, nanoteknologi, farmasi, energiforsyning og miljø.