Hovedseksjon

Fysikk

 

Vg2

Vg3

Fag

Fysikk 1

Fysikk 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig-praktisk

Muntlig-praktisk eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

Tilleggspoeng

O,5 poeng

1 poeng

NB! Hvis du ikke ønsker fordypning i faget kan du også velge Fysikk 1 i Vg3.

Fysikk passer for deg som har interesse for naturfag og matematikk. Fysikk kalles ofte «matematisk naturfag» og i fysikk bruker man matematikk til å undersøke og forstå grunnleggende fenomener i universet.

Fysikk 1 gir en god innføring i mekanikk, som er læren om bevegelse, krefter og energi. Hovedtemaene i mekanikk i dette kurset er rettlinjet bevegelse og konstant akselerasjon. Foruten mekanikk lærer man om strålingsfysikk, atomfysikk og astrofysikk.

I Fysikk 2 går man videre fra rettlinjet bevegelse og lærer mer om krumlinjet bevegelse i to dimensjoner. Man undersøker krumlinjet bevegelse både i forbindelse med gravitasjon og planetbaner, men også elektromagnetisme og partikkelbevegelse. I tillegg lærer man om relativitetsteori, kvantefysikk og om induksjon.