Hovedseksjon

Samfunnsøkonomi

 

Vg2

Vg3

Fag

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 2

Omfang

5 timer per uke

5 timer per uke

Eksamen

Muntlig

Muntlig og/eller skriftlig

Karakter

Standpunktkarakter

Standpunktkarakter

NB! Om du ikke skal ha fordypning kan du også velge Samfunnsøkonomi 1 i Vg3.

I dette faget lærer du om hvordan økonomiske prosesser påvirker samfunnet på flere nivåer – internasjonalt, nasjonalt og på individnivå. Det kan for eksempel dreie seg om arbeidsledighet, prisvekst og internasjonal handel. Samfunnsøkonomi er for deg som tenker på en utdanning innen økonomiske fag, eller vil se samfunnet gjennom nye linser.